Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Psaní -mě-, -mně-

Vydáno dne 30.01.2009 od

Správně rozlišit, kdy napsat ve slově -mě-, a kdy -mně- může někdy činit uživatelům češtiny problémy. Komplikovanější je také použité správného tvaru osobního zájmene „já“. Pravidla, jimiž se lze řídit, však nejsou nikterak složitá.

1) píšeme v kořenu slova. (kořen je část slova, která je společná pro všechna příbuzná slova. Tak například: pro-měn-a z-měn-a, měn-a, měn-it, měn-ič - kořenem je stále měn.

Pozor ale na výjimku - záludné přídavné jméno tamější. Můžeme si sice říci tamní, kde slyšíme n, ale slovo tamější je utvořeno z příslovce tam a přípony -ější. Píšeme tedy vždy a za všech okolností TAMĚJŠÍ!!!

2) mně píšeme tam, kde v příbuzném slově slyšíme -n. Například - vzpomněl - řeknu si vzpomínka, vzpomínat; pomněnka - pomnít, případně zapomínat, vzpomínat. Někdy nám může pomoci, když si u podstatného jména řekneme, jak by vypadal slovesný tvar v přítomném čase. Tak například: domněnka : Petr se domníval; zatemnění - Babička zatemní pokoj, aby dovnitř neproudilo světlo. Pokud tedy slyšíme v příbuzném slově n, píšeme automaticky -mně-.
Na druhé straně třeba - rozuměl - mohu si říci: on mi dobře rozumí, uměl - on to výborně umí. Zatmění slunce - slunce se zatmívá; porozumění - on mi vždy porozumí. Neslyším-li v příbuzném slově n, píšu -mě.

Pokud jde o tvary osobního zájmena "já", je důležité si zapamatovat, že si můžeme pomoci skloňováním zájmena: TY:
1. p. ty
2. p. (bez) tebe/tě
3. p. tobě
4. p. tebe/tě
6. p. (o) tobě
7. p. (s) tebou

2. a 4. pád zájmena já je (je složen ze 2 písmenek), Kromě toho můžeme u 2. a 4. tvaru použít i tvar mne.
Viz následující příklady.
Petr šel do kina beze mě/mne. (můžeme si říci bez tebe, případně tě)
Paní učitelka mě/mne potkala, když jsem byl za školou. (tebe/tě)
Mě/mne určitě nepozvou
. (tebe/tě)

3. a 6. pád je mně (skládá se ze 3 písmenek). U 3. pádu můžeme použít také tvar mi.
K Vánocům mně/mi rodiče dali nový svetr. (tobě/ti)
Jana o mně vždy mluvila moc hezky. (tobě)

Pro shrnutí uvádím na závěr kompletní skloňování zájmena "já".
1. p.
2. p. (beze) mě/mne
3. p. mně/mi
4. p. mě/mne
6 p. (o) mně
7 p. (se) mnou


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: