Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Psaní mě/mně 1

Vydáno dne 03.02.2009 od

Cvičení na správné použití -mě-/-mně-.

Klikáním na šedé políčku doplňte správně skupiny mě a mně. Po vyhodnocení testu se Vám zobrazí vysvětlení všech správných odpovědí. Stačí najet myší na zelené / červené políčko s odpovědí.

Jeho do _ nka se nepotvrdila. Lakomec _   značný majetek, ale nikdo ho ne _ l rád. V té _   není vůbec nic vidět. Děti pozorovaly zat _ ní slunce ze zate _ né místnosti. Petr dal své dívce po _ nku, aby na něho nezapo _ la. Bylo to jen malé nedorozu _ ní, které se brzy vysvětlilo. Porozu _ li jste zadání? Vzpo _ l si, že doma zapo _ l klíče od auta. Rozu _ l jsi mi dobře? Nebudu to víckrát opakovat. Byla sice tma, ale _ síc mi svítil na cestu. Každý spotřebič v domácnosti musí být řádně uze _ ný. Chtěl bych si vy _ nit nějaké peníze. Ta _ jší lidé jsou velmi pohostinní. Neskákej do rybníka, je příliš _ lký. Nůž v jeho ruce se te _   zablyštěl.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: