Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Rod životný vs. neživotný

Vydáno dne 17.01.2021 od Jana Skřivánková

Naučte se správně určovat životnost podstatných jmen.

Životnost rozlišujeme u podstatných jmen mužského rodu. Zjistíme ji tak, že porovnáme jeho tvar pro 1. a 4. pád.

Určování životnosti

Pokud se tvary shodují, patří jméno mezi neživotná podstatná jména. Pokud se od sebe liší, jedná se o životné podstatné jméno.

životnost a neživotnost

Pojďme si ukázat správný postup na čtyřech podstatných jménech:

pes (vidím) psa tvary jsou rozdílné životné podstatné jméno
král (vidím) krále tvary jsou rozdílné životné podstatné jméno
koš (vidím) koš tvary jsou stejné neživotné podstatné jméno
dům (vidím) dům tvary jsou stejné neživotné podstatné jméno

O životnosti jména rozhodně nevypovídá to, zda žije, dýchá nebo se hýbe. I na první pohled neživé věci mohou mluvnicky patřit mezi životná podstatná jména. Mezi životná podstatná jména patří tedy i slova sněhulák, kostlivec, strašák, nebožtík nebo umrlec.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: