Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Jak je to s životností slova drak

Vydáno dne 15.01.2019 od Jana Skřivánková

V novém článku se podíváme na to, jak je to s životností podstatného jména drak.

Životný drak

V běžném životě se asi nejčastěji setkáváme s drakem jako pohádkovou bytostí, která si chce pochutnat na princezně. Běžně také označuje hračku, kterou půjdeme za větrného počasí pouštět ven. V obou případech patří slovo drak mezi životná podstatná jména a skloňujeme ho podle vzoru pán.

V sobotu budeme pouštět draka.
V pohádkách chtějí draci obvykle sežrat princeznu.

Především u papírového draka je potřeba myslet na to, že gramatická životnost se může lišit od té biologické. Věci, které nedýchají, mohou být někdy z hlediska jazyka vnímány jako životné. Což je případ i našeho draka.

Neživotný drak

V některých textech se ale můžeme setkat s tím, že má slovo drak neživotné tvary. Je tomu tehdy, pokud označuje

  • bezmotorové letadlo
  • část konstrukce letadla (tvoří ho nepostradatelné pevné části konstrukce letadla, které jsou nezbytné k uskutečnění letu)

V obou těchto případech je slovo neživotné a skloňujeme je podle vzoru hrad.

Mezi součásti draku letadla nepatří například motory.

Tvary přísudku a přívlastku

Nezapomeňte, že životnost ovlivňuje také tvar přísudku v minulém čase a shodného přívlastku. Životné podstatné jméno vyžaduje životný tvar přísudku i koncovku přísudku. U neživotných jmen zase musíme sáhnout po neživotných koncovkách.

Draci začali chrlit oheň.
Papíroví draci poletovali vysoko na obloze.
Draky letadla mohou být hrubým řízením poškozeny.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: