Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Ledoborce, slanečci a další

Vydáno dne 16.07.2014 od Jana Skřivánková

Také se Vám někdy stává, že přemýšlíte nad tím, jestli napsat ledoborce pluly nebo ledoborci pluli? Nebo dokonce přemýšlíte ještě nad nějakou další třetí variantou? Pokud ano, tak je tento článek určen právě Vám. (přepracovaný a doplněný článek z roku 2008)

O co jde

U některých podstatných jmen, která jsou mužského rodu a označují neživou věc, si můžeme vybrat mezi neživotnou i životnou koncovkou. Tato slova pak mají dva správné tvary 1. pádu čísla množného (např. ledoborce i ledoborci). Oba tvary pak mají totožný význam, životnost tedy nerozhoduje o tom, co podstatné jméno znamená. Pod pojmem ledoborci i ledoborce si představíme velikou loď, která vyplouvá na zamrzlé moře a zprůjezdní ho pro ostatní lodě.

U těchto slov si však musíme dát pozor na shodu podmětu s přísudkem. Podle toho, zda zvolíme životný či neživotný tvar, musíme také zvolit správnou koncovku u přísudku v příčestí minulém. Pokud napíšeme například zmiňovaný ledoborec v neživotném tvaru, musí být v příčestí minulém Y.

Ledoborce vypluly z přístavu.

Pokud ale zaměníme podmět ledoborce za ledoborci, musíme místo tvrdého Y napsat v přísudku už I měkké

Ledoborci vypluli z přístavu.

Obě výše uvedené varianty věty jsou tedy správné, ale musíme vždy dát pozor na to, abychom měli ucelenou životnost u podstatného jména i slovesa. Nemůžeme totiž dát životnou koncovku u podmětu a neživotnou u přísudku!

Ledoborci vyrazily na moře.
Ledoborce museli být opraveni.

Odlišnou životnost musíme také zohlednit při skloňování slova. Pokud používáme v textu o ledoborcích životnou variantu, správný tvar pro 4 .pád jednotného čísla bude ledoborce. Pokud ale bude používat neživotnou variantu, musíme napsat tvar ledoborec.

Viděli jsme ledoborce, jak vyplouvá z přístavu.
Viděli jsme ledoborec, jak vyplouvá z přístavu.

Musíme také myslet na správné určování kategorií podstatných jmen a určit vždy životnost / neživotnost podle konkrétní věty v zadání. Životnost musí odpovídat tomu, co najdeme ve cvičení. Například u věty Ledoborci vyplouvají musíme uvést, že se jedná o rod mužský životný. Klidně můžeme zmínit, že toto podstatné jméno může být i neživotné, ale hlavní je určit správně kategorii v konkrétním zadání.

Která slova sem patří

Ledoborec

Na tomto podstatném jménu jsme si vysvětlovali celou problematiku, přesto ho zde ještě jednou uvedeme i se všemi potřebnými údaji.

neživotný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
ledoborec ledoborec ledoborce ledoborce

životný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
ledoborec ledoborce ledoborci ledoborce

Ledoborce se vrátily do přístavu.
Ledoborci byli pro námořnictvo po celou zimu neocenitelnou pomocí.

Ukazatel

neživotný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
ukazatel ukazatel ukazatele ukazatele

životný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
ukazatel ukazatele ukazatelé ukazatele

U cesty stály ukazatele.
Ukazatelé nám poradili, kudy se dostaneme do města.

K těmto podstatným jménům také patří názvy ryb a jejich výrobků, konkrétně slova uzenáč a slaneček.

Uzenáč

neživotný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
uzenáč uzenáč uzenáče uzenáče

životný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
uzenáč uzenáče uzenáči uzenáče

Uzenáče byly vždy mou oblíbenou pochoutkou.
Uzenáči byli vždy mou oblíbenou pochoutkou.

Slaneček

Slovo slaneček je zvláštní tím, že i v neživotném rodě používáme pro 4. pád jednotného čísla tvar slanečka. Vždy tedy píšeme, že jsme si dali slanečka, nikdy slaneček.

neživotný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
slaneček slanečka slanečky slanečky

životný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
slaneček slanečka slanečci slanečky

V obchodě se prodávali kromě jiného také slanečci.
V obchodě se prodávaly kromě jiného také slanečky.

Do podstatných jmen, která mohou být životná i neživotná se řadí také některá pojmenování hraček, a to koníček a maňásek. I když hned u slova koníček je to trochu složitější.

Koníček

Slovo koníček může označovat hned tři věci:

  • hračku připomínající vzhledově koně
  • zálibu, oblíbenou činnost
  • malého koně

V prvních dvou případech platí pro slovo koníček stejná pravidla jako pro slovo ledoborec a další. Slovo může tedy být v neživotném i životném rodu. Malý kůň je však vždy jen a jen životný. Následující tabulky tedy platí jen pro první dva významy.

neživotný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
koníček koníček koníčky koníčky

životný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
koníček koníčka koníčci / koníčkové koníčky

Jeho koníčky byly velmi rozmanité.
Jeho koníčci mě nikdy moc nezaujali.

(dotyčný nevlastní stádo koní, ale mluvíme o jeho zálibách)

Maňásek

Slovo maňásek má svoji zvláštnost podobně jako slaneček. I u tohoto slova píšeme ve 4. pádu jednotného čísla tvar maňáska. Takže říkáme, že si koupíme maňáska, nikdy ne že si koupíme maňásek.

Aby toho nebylo málo, má slovo maňásek pro 1. pád množného čísla v životném rodu dva tvary – maňásci a maňáskové. Oba dva jsou správně, ale tvar maňáskové se už příliš nepoužívá a dává se přednost tvaru maňásci.

A do třetice všeho dobrého i zlého má podstatné jméno maňásek dva tvary i pro 6. pád množného čísla, kdy můžeme mluvit o maňáscích i o maňáskách.

(Kontrola pravopisu v textových editorech vám nejspíše slovo maňáskách ihned po dopsání podtrhne jako chybné. I přesto není tento tvar chybný, uvádí ho Slovník spisovné češtiny i slovník Ústavu pro jazyk český.)

neživotný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
maňásek maňáska maňásky maňásky

životný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
maňásek maňáska maňásci / maňáskové maňásky

Maňásky hrály pohádku o Perníkové chaloupce.
Maňásci hráli pohádku o Perníkové chaloupce.

Do našeho přehledu patří také slova, která souvisejí s naším tělem a nemocemi. Jedná se o slova mikrob, bacil a probiont. I tato podstatná jména mají tvary pro životný i neživotný rod.

Mikrob

neživotný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
mikrob mikrob mikroby mikroby

životný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
mikrob mikroba mikrobi mikroby

Mikroby se množily.
Mikrobi se množili.

Bacil

neživotný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
bacil bacil bacily bacily

životný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
bacil bacila bacili bacily

Petr asi chytil nějaký bacil, necítí se dobře.
Petr asi chytil nějakého bacila, necítí se dobře.

Probiont

Podstatné jméno probiont patří také do skupiny jmen, která mohou být v neživotná i životná. Platí ale u něj, že se přeci jen častěji používá jako neživotné podstatné jméno. Kromě toho má také dva možné tvary pro 2. pád jednotného čísla, a to (bez) probiontu i probionta.

neživotný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
probiont probiont probionty probionty

životný

1. pád j. č. 4. pád j. č. 1. pád mn. č. 4. pád mn. č.
probiont probionta probionti probionty

Poslední dvě slova našeho přehledu jsou výjimečná tím, že jejich životné tvary jsou dnes už považovány za archaismy. V běžné řeči je už asi těžko použijeme, ale můžeme na ně narazit při čtení starších textů. Zároveň jsou oblíbenými chytáky některých učitelů, proto bychom o nich měli určitě vědět.

Hrob

u slova hrob se můžeme s životnou koncovkou setkat většinou v 1. pádu množného čísla, v e všech ostatních přetrvaly pouze tvary neživotné. Použití tvaru hrobové je ale opravdu archaické a patří spíše než do běžného psaní a mluvení do uměleckých textů.

Hrobové se otevírali.

Den

Slovo den má dokonce hned tři možné tvary pro 1. pád množného čísla. Dva tvary, které se běžně používají, a jeden, který patří opět spíše do uměleckých textů. Záludná je i jejich životnost. Přestože tvar dni vypadá jako životný, není tomu tak. V české gramatice se jako životný tvar bere pouze varianta dnové, která se v dnešní době téměř nepoužívá. Přesto bývá oblíbeným chytákem např. v diktátech, proto na ni upozorňujeme.

Dny byly čím dál tím chladnější.
Dni u babičky ubíhaly velmi rychle.
Dnové rychle ubíhali.

Závěrem

Slov, která mění v některých pádech svou životnost, je mnohem více. Patří do nich např. některé názvy hub, cen (Oscar) apod. O dalších případech si však povíme více až v dalším článku.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: