Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Archaismy

Vydáno dne 16.03.2011 od Jana Skřivánková

Víte, co znamená pojem archaismus? Dokážete si pod ním něco představit? Přečtěte si náš článek a už Vás tento pojem nikde nezaskočí.

Archaismy jsou v podstatě zastarávající pojmenování, která ustupují novým výrazům, které se stávají v běžné řeči používanějšími, obvyklejšími. Pro lepší představu si můžeme archaismy představit jako vůdce smečky lvů, který ve stáří uvolní své místo mladšímu nástupci. Podobně fungují také jednotlivá slova naší slovní zásoby. Některé staré výrazy neobstojí v konkurenci nových slov a ustupují do pozadí. Archaismy byly zkrátka novými slovy vytlačeny z centra slovní zásoby a přestaly být téměř používány. Archaismy označují (oproti historismům) věci a skutečnosti, které ještě existují, pouze pro ně máme vžitý už jiný výraz (slovo).

Za archaismy bývají považována nejen jednotlivá slova (například leč), ale také tvary některých slov (například peku či infinitivy obsahující koncovku -ti). Někdy jsou brány jako zastarávající slova také různé varianty pravopisu (gymnasium, filosofie).

Mezi archaismy patří například:

drahný (= dlouhý, například čas)archaismy
regiment (= pluk)
anžto (= protože)
peku (= peču))
býti (= být)
arci (= zajisté, ovšem)
pročež (= proto, tedy)
leč (= avšak, ale)
kráčet (= jít)
šenkýř (= hospodský, výčepní)
šenkovat (= nalévat, čepovat pivo)
kantořit (= učit)
škamna (= školní lavice)
kabátec (= kabát)
vyňatá slova (= vyjmenovaná slova)
a další

Vytlačování slov archaických si můžeme představit také jako bitvu dvou táborů tak, jak je to na obrázku výše. Modří vojáci zastupují nová pojmenování (ale, peču, dlouhý), která jsou používána více lidmi (v tomto případě třemi vojáky). Na druhé straně stojí vojsko červené, které zastupuje pojmenování už méně obvyklá, která jsou postupně vytlačována a používána méně lidmi (proto jen dva vojáci).

S archaismy se můžeme setkat v psaném jazyce, objevují se často v beletrii staršího data či v knihách, jejichž děj se odehrává v minulosti. Můžeme je najít také mimo beletrii, někteří lidé je používají pro ozvláštnění svého projevu. S archaismy se můžeme také setkat v mluvě starších lidí (především infinitiv s koncovkou -ti).

S archaickým vyjadřováním se můžete na našich stránkách setkat v testu Gramatické jevy: Staré báje a pověsti.

 


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: