Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Historismy

Vydáno dne 16.04.2011 od Jana Skřivánková

V dnešním článku si můžete přečíst, co jsou to historismy a kde se s nimi můžeme v dnešní době setkat.

Historismy jsou pojmenování, která označují již dávno zaniklé věci. Pojmenovávají předměty, povolání a další skutečnosti, které dříve existovaly, postupem času však zanikly a dnes se s pojmenovávanou skutečností už v reálném životě nesetkáme. Například v hodinách dějepisu, kdy se učíme o husitech, se setkáváme se slovy jako řemdih, halapartna či palcát. Tato slova označují zbraně používané husity (tedy věci, které existovaly), dnes se s nimi však už nesetkáme (možná někde v muzeu, ale v reálném životě je lidé běžně nepoužívají).

Někdy se jim říká také slova historhalapartnaická. Pokud bychom tedy chtěli opravdu zjednodušenou definici, můžeme říci, že historismy označují jevy, které jsou již dávno historií.

Mezi historismy patří:

názvy zbraní (například halapartna, řemdih, sudlice, palcát, píka)

staré vojenské hodností a specializace (například mušketýr, kaprál, pikanýr - těžká pěchota z 16. a 17. století, k jejich výzbroji patřila píka, což byla dřevěná zbraň podobná kopí).

názvy peněz (například tolar, zlatka, groš, rýnský)

označení jednotek míry a váhy (například loket, píď, versta - stará ruská délková míra, věrtel, pinta)

označení společenských rolí a povolání lidí (například dráb, panoš, verbíř, nevolník, leník, čeledín, děvečka, vozataj, cechovní mistr či kádrovák - úředník v době komunismu, který udržoval a doplňoval tzv. osobní kádrové materiály a spolurozhodoval o přijetí do zaměstnání, o studiu na škole apod.)

označení oblečení a obuvi (například láptě - nízká bota z dřevěného lýka či březové kůry, škorně - druh boty v gotice, šlojíř - středověká rouška na hlavu, okruží - široký bílý límec z jemného skládaného a škrobeného plátna, který těsně přiléhal ke krku, nosil se hodně ve Španělsku v 16. století)

označení jídel (calta - druh koláče)

Tento výčet samozřejmě neobsahuje všechny možné historismy, jedná se však o skupiny slov, která se často historismy stávají. Vliv na to má určitě rozvoj nových technologií (dnes už nebojujeme sudlicemi a nenosíme lýčené střevíce, móda (schválně si zkuste představit sebe sami ve škorních či šlojíři) i celkový vývoj společnosti (rozvoj demokracie vylučuje fungování lenního systému, po roce 1989 se nesetkáme ani s kádrovákem).

mušketýrJistě Vás však napadne, proč se vlastně o historismech učíme, když označují věci, se kterými se už běžně nesetkáváme. Můžeme se s nimi vůbec ještě někde setkat? Historismy se často vyskytují v odborné literatuře, která se zabývá příslušným tématem (dějiny odívání, pojednání o zbraních za husitských válek apod.), samozřejmě také v dobové literatuře či beletrii, jejíž děj se odehrává v minulosti (namátkou Alexander Dumas a jeho Tři mušketýři, knihy Aloise Jiráska apod.). Můžeme je zaslechnout také ve filmech a seriálech, které mají děj zasazený do středověku, starověku či i dob nedávných). Ačkoliv tedy historismy označují slova dávno zaniklá, stále máme mnoho důvodu, proč je znát.

A co vy, setkali jste se v nějaké knížce, seriálu či filmu, při výuce dějepisu nebo kdekoliv jinde s historismem, který jste neznali nebo Vás nějakým způsobem zaujal? Napište nám o něm do komentáře pod tímto článkem.

 


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: