Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Lidské tělo v příslovích a rčeních 1

Vydáno dne 03.09.2011 od Jana Skřivánková

V dnešním článku si můžete přečíst, co znamená, pokud máte uši vypůjčené od čerta, když máte mít oči na šťopkách, nebo když děláte něco od oka.

Mnoho rčení a přísloví z dnešního článku budete jistě znát, velká část z nich se používá v běžné komunikaci. Ne vždy však všichni vědí, co vlastně znamenají a význam spíše tuší a odhadují. A proč bychom vlastně měli rčení používat? Jsou výstižná, poměrně všeobecně známá a pro každý jazyk naprosto jedinečná (pokud se učíte cizí jazyky víte, že přísloví nelze překládat doslovně, ale musíte hledat nějaké, které má podobný význam).

Oko

nepustit z někoho/něčeho oka = neustále ho pozorovat, sledovat, pořád se na někoho dívat

padnout někomu do oka = zalíbit se někomu, líbit se někomu, někoho zaujmout

dělat něco od oka = dělat něco podle odhadu, přibližně (například pokud pečeme od oka, nevážíme jednotlivé suroviny, jejich množství pouze přibližně odhadujeme)oko

zamhouřit/ zavřít jedno oko = být k němu vlídný, shovívavý, něco prominout (toto spojení často používají učitelé při sdělování známky: když přivřu jedno oko, je to za tři)

oko za oko, zub za zub = stejně splatit, odpykat si stejným způsobem vinu

dělat něco na oko = předstírat činnost, dělat něco jen jako, předstírat práci a přitom nepracovat

spát na jedno oko = být ve střehu, být bdělý i v noci (někdy s používá také spojení spát na půl oka)

smát se někomu do očí = smát se drze, bez ostychu

nemoci se někomu podívat do očí = mít špatné svědomí, nemít před ním čisté svědomí

nevěřit svým očím = velmi se divit (podobný význam má také mít oči navrch hlavy nebo kulit na něco oči)

mít čtyři oči = nosit brýle

mít velké oči = bát se více, než je potřeba (podobné je například úsloví Strach má velké oči = pokud se bojíme, zdá se nám vše horší, neznámý stín větší, tma černější)

mít oči na šťopkách = zvědavě pozorovat, sledovat něco s velkým zájmem, zaujetím

dělat někomu, co mu na očích vidíme = splnit jeho každé přání, ve všem mu vyhovět

nos

zapřít (i) nos mezi očima = zatajit i úplně jasné věcinos

nevidět si na špičku nosu = nemít žádný rozhled, nebýt důvtipný a bystrý

dávat si do nosu = dopřávat si, užívat si něčeho dobré (často ve spojení s dobrý jídlem a pitím)

utřít nos = odejít s nepořízenou, být neúspěšný

ohrnovat (nad něčím/někým) nos = pohrdat něčím/někým, tvářit se na něco odmítavě, pohrdavě

strkat do něčeho nos = plést se do něčeho, co se nás netýká, být zvědavý, někdy až příliš

něco mu přeletělo přes nos = nelíbí se mu nějaká maličkost, není spokojený s nějakou maličkostí, je ve špatné náladě kvůli maličkosti

vodit někoho za nos = někoho šidit, dělat si z někoho blázny (stejný význam má také tahat někoho za nos)

před nosem = velmi těsně, často se používá ve spojení utekl mu těsně před nosem, nebo udělal někomu něco před nosem = udělal to těsně před ním

Ucho

poslouchat na půl ucha = poslouchat nepozorně, bez zájmu, ledabyle

mít pusu od ucha k uchu = mít spokojený výraz, velmi se usmívat, šklebit seuši

dát někomu za ucho = dát někomu pohlavek, někoho pokárat

zapiš si to za ucho = pořádně si to zapamatuj (někdy se používá také spojení zapiš si to za uši)

mít od čerta vypůjčené uši = všechno, co slyší, překroutí (předává dál upravené, pozměněné)

až po uši = velmi, opravdu hodně, úplně (například byl zamilovaný až po uši = byl velmi zamilovaný)

mít za ušima = být chytrý, být prohnaný, označení pro šibala a prohnaného člověka

s odřenýma ušima = těsně, jen tak tak (například stihl to s odřenýma ušima)

Pusa, ústa, huba

brát někoho u pusy = šidit někoho (někdy s používá také brát někoho u huby)

říci někomu něco na plnou pusu = říci to bez obalu, přímopusa

lže, až se mu od pusy práší = velmi lže, nestydatě lže

nevidět si do úst = být prostořeký, mluvit neopatrně, nerozvážně, nedávat si pozor na to, co říká

vzít někomu něco z úst = říci něco, co chtěl ten druhý zorvna také říci

s otevřenými ústy = udiveně, překvapeně (používá se často ve spojení poslouchat někoho s otevřenými ústy nebo stát s otevřenými ústy)

huba mu jede = žvaní, neustále mluví, nezastaví se mu (podobné je také huba se mu nezastaví)

čeká, až mu pečení holubi do huby přiletí = chce se mít dobře, aniž by se o to musela zasloužit

mazat med kolem huby = lichotit někomu (používá se také spisovná varianta mazat med kolem úst)

otvírat si na někoho hubu = rozkřiknout se na někoho, nadávat někomu, být na někoho hrubý, sprostý

mít nevymáchanou hubu = být prostořeký, prostý, hádavý, hubatý

V těchto rčeních můžeme často slova pusa a huba zaměňovat, musíme však mít na paměti, že slovo huba je nespisovné, proto taková rčení patří například do slohové práce pouze, pokud tam plní nějakou funkci (například snaha ozvláštnit text, přímá řeč postavy apod.).

zub, zubyzub

dát (si) něco na zub = dát si něco k jídlu (často se používá věta dal(a) bych si něco na zub = honí mě mlsná, mám na něco chuť, jedl(a) bych)

mít někoho/něčeho plné zuby = protiví se mu to, je toho až příliš, zprotivilo se mu to

brousit si zuby na někoho/něco = má na něco chuť, chystat se na něco/někoho (často se používá také se slovesem dělat si)

být po zuby ozbrojen = být důkladně ozbrojen

V některých příslovích jste si jistě povšimli, že obsahují nespisovná slova/nespisovné tvary slov nebo třeba slova mírně expresivní (například slovo huba, které nacházíme v mnoha z nich). Naším cílem rozhodně není propagovat nespisovnou či vulgárně zabarvenou češtin. Naším cílem je pouze uchovat původní ráz jednotlivých přísloví a pořekadel, která jsou ve velké míře lidového původu (vymýšleli je normální lidé, často nižšího postavení). Měnit přísloví za každou cenu do spisovné češtiny by nebylo příliš dobrým řešením, proto je většina přísloví a pořekadel v nepozměněné podobě.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: