Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Koncovky -ovi a -ovy

Vydáno dne 25.07.2009 od Jana Skřivánková

V tomto článku si povíme, kdy psát koncovku -ovi a kdy zase koncovku -ovy. Článek byl aktualizován a doplněn o nová pravidla.

Při psaní koncovek -ovi/-ovy si musíme nejdříve uvědomit, co dané slovo znamená. Podle toho se pak řídímě určitými pravidly. Rozlišujeme dva případy:

3. a 6. pád podstatného jména v jednotném čísle

Jedná se o podstatná jména mužského životného rodu ve třetím nebo šestém pádě čísla jednotného. Pokud na tento tvar narazíme, píšeme automaticky koncovku -ovi.

Jirkovi se ta situace příliš nezamlouvala, ale nemohl s tím nic dělat.

Komu/čemu se ta situace nezamlouvala? Jasně jde o 3. pád.

Donesla bys dědečkovi oběd?

Donesla bys komu/čemu oběd? Opět se jedná o 3. pád.

políbitDana dala Michalovi za odměnu pusu.

Komu/čemu dala Dana pusu? Opět 3. pád.

Neslyšel jsi něco o Karlovi? Ne, dlouho jsem ho neviděl.

Neslyšel jsi o kom/čem? Jde o 6. pád

Přivlastňovací přídavná jména

1. pád množného čísla

Tento případ je už složitější. Týká se přivlastňovacích přídavných jmen podle vzoru otcův a to v 1. pádu čísla množného. Koncovku těchto slov totiž určuje rod přivlastňovaných osob nebo věcí. Koncovky -ovi a -ovy se samozřejmě týkají případů, kdy přivlastňujeme slovo v množném čísle. Pro jednotné číslo jsou jiné koncovky!

Rod ženský

dědečkovy knihyPokud přivlastňujeme něco, co je rodu ženského, píšeme vždy koncovku -ovy.

dědečkovy knihy

fyzikovy laboratorní myši

Michalovy sestry

zahradníkovy květiny

 

Rod mužský neživotný

kuchařovy dortyJestliže přivlastňujeme něco, co je rodu mužského něživotného, píšeme koncovku -ovy.

kuchařovy dorty

Petrovy počítače

vodníkovy hrnečky

továrníkovy domy

 

Rod mužský životný

Pokud přivlastňujeme něco, co patří k rodu mužskému životnému, musíme napsat v přivlastňovacím přídavném jménu koncovku -ovi.

indiánovi koněindiánovi koně

Milanovi bratři

bratrovi psi

královi poddaní

Dejte si pozor na podstatná jména životná, která na první pohled vypadají jako neživotná. Např. sněhuláci, kostlivci apod.

4. pád množného čísla

Ve 4. pádu množného čísla platí trošku jiná pravidla než u pádu prvního. Největší problémy by mohl dělat rod mužský životný, ve kterém píšeme v tomto případě tvrdou koncovku -ovy (s podobným principem se setkáváme například při skloňování podstatných jmen rodu mužské životného v množném čísle - 1. pád - páni, 4. pád - pány). V ostatních rodech pak zůstavají tvary shodné s prvním pádem:

ženský rod - Mohu si prohlédnout dědečkovy knihy?

rod mužský neživotný - Už jsi ochutnala Michalovy dorty? Jsou úžasné.

rod mužský životný - Viděli jsme indiánovy koně běžet stepí.

2. pád jednotného čísla

S koncovkou -ovy se setkáváme pouze u rodu ženského. Například:

Musíme jet na dovolenou bez Honzovy přítelkyně, zlomila si včera nohu.

Závěr

Vždy když uvidíte slovo, které končí na ovi/ovy, musíte si uvědomit, co dané slovo znamená a v jakém pádu se nachází. Pokud slovem něco přivlastňujeme (je přivlastňovacím přídavným jménem), volíme koncovky v 1. pádu množného čísla v podstatě stejně jako u shody podmětu s přísudkem, v 4. pádu množného čísla máme pro všechny tři případy shodnou koncovku -ovy.

tabulka

Pokud se jedná ale o tvar podstatného jména ve 3. nebo 6. pádu jednotného čísla, píšeme vždy koncovku -ovi. V tomto případě vůbec nezáleží na tom, jaké slovo za podstatným jménem stojí.

A ještě jedna rada na závěr. Pokud určujeme koncovku u přivlastňovacích přídavných jmen, můžeme si pomoci také ukazovacím zájmenem - ty dědečkovy knihy, ty kuchařovy dorty a ti indiánovi koně, viděl jsem ty otcovy psy apod.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: