Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Psaní předpon s, z a vz (předpona S)

Vydáno dne 29.03.2009 od Jana Skřivánková

V tomto článku si řekneme, na začátku jakých slov píšeme předponu S. Podrobně si vysvětlíme všechna pravidla a u každého z nich si uvedeme také velké množství příkladů.

Při psaní předpon s, z nebo vz je nejdůležitější si vždy uvědomit, co dané slovo vyjadřuje. Podle toho, co znamená, pak rozhodneme, kterou z předpon napíšeme. Každá z třech předpon vyjadřuje totiž něco jiného.

Předpona S

Shora dolů a z povrchu pryč

Předpona S slouží k vyjádření pohybu shora dolů. Například slovo spadnout nám říká, že jablko, které bylo dosud na stromě,s padlo dolů na zem. Sloveso sjet zase vyjadřuje, že někdo jel na saních z kopce směrem dolů. Pokud se někdo svlékne, sundá ze sebe oblečení. Pokud před startem letadla, sklopíme stolečky, opat tak uděláme směrem dolů.

Předponu S píšeme také ve slovech, která vyjadřují, že něco zmizelo z povrchu pryč. Patří sem například slovo smazat, které nám říká, že někdo vzal houbu a smazal z povrchu tabule nápis nebo kresbu.Pokud smyjeme z auta špínu, opět ji odstraníme z jeho povrchu. S předponou S tedy píšeme i slova jako:

spadnout, sjet, shodit, sklouznout, shýbnout se, sklonit se, sklopit, smazat, setřít, smýt, smést, skutálet, skácet, strhnout, sfouknout

sjezd smýt špínu

Do této skupiny patří také slovo sprovodit (ze světa), které vyjadřuje směr z povrchu pryč jen přeneseně, pokud se někoho nebo něčeho zbavíme, smeteme to vlastně z povrchu světa.

Směr dohromady, na jedno místo

Předpona S také vyjadřuje směr dohromady, do této kategorie patří například slovo shrabat. Pokud shrabeme listí z celé zahrádky na jednu hromadu, seskupíme ho dohromady, na jedno místo. Podobně když námořník smotá lano,také ho splete směrem dohromady.Pokud vezmeme dva konce papíru a slepíme je, opět je slepíme dohromady, k sobě. Jestliže si sbalíme,věci před dovolenou, vezmeme jednotlivé věci, které máme uloženy po celé pokoji nebo bytě a shromáždíme je na jedno místo – do kufru.

slétnout se, seběhnout se, shluknout se, shluk, shrabat, smotat, slepit, svolat, spojit, sbalit, shromáždit se, shromáždění, sbírat, sbírka

shrabat seno smotat lano

S předponou S píšeme také slova skamarádit se a spřátelit se. Ta přeneseně vyjadřují, že se někdo dal s někým dohromady. Pokud se s někým začneme kamarádit, jsme si blízcí a spojí nás to dohromady.

K tomuto pravidlu řadíme také sloveso spočítat. Pokud totiž počítáme příklad, tak jeho výsledek nám vlastně říká, kolik to celé dohromady je. Problematické může někdy být také slova stlouct a sbít. I ta vyjadřují směr dohromady. Znamenají totiž, vezmeme různě veliké laťky a hřebíky je sestavíme dohromady do krmítka nebo třeba ptačí budky. Hřebíkem jednotlivé části spojíme.

Zmenšení objemu až zánik

Do této skupiny patří především tři slovesa: shnít, scvrknout se, shořet, spálit a slova od nich odvozená. Definice zní možná složitě, ale jde v podstatě o to, že pokud se něco scvrkne, zmenší to svůj objem (předmět nebo osoba zabírá méně prostoru). Pokud například hoří klacek, postupně zmenšuje svůj objem až zanikne. Podobně je tomu u jablka, které shnije.

scvrknout se a shnít

V ustálených případech

Některá slova, ve kterých píšeme předponu S, nepatří ani do jedné z výše uvedených skupin. Jejich pravopis nelze nijak odůvodnit a musíme si ho pamatovat. Do této skupiny patří například slova:

strávit (jídlo i čas), skončit, skonat (= zemřít), spáchat, stvořit, spasit, stýskat seslevit

Předpona Z

Pravidla pro psaní předpony Z si můžete přečíst v samostatném článku Psaní předpon s, z, a vz 2 (předpona Z). .

Předpona VZ

O psaní předpony VZ máme také samostatný článek Psaní předpon s, z, a vz 3 (předpona VZ).


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: