Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Psaní předpon s, z, a vz 2 (předpona Z)

Vydáno dne 10.05.2009 od Jana Skřivánková

Druhý díl seriálu o psaní předpon s, z a vz.

Psaní předpon s, a vz se řídí především tím, jaký význam dané slovo má, co označuje. Každá předpona totiž vyjadřuje něco jiného.

Předpona Z

Změna stavu

Jednoduše bychom mohli říct, že předponu Z píšeme v případě, že něco nebo někdo změní svou vlastnost, stane se nějakým. Například slovo zblednout nám říká, že se někomu udělalo špatně a stal se bílým, tedy zbledl. Podobně pokud člověk řeší nadváhu, odhodlává se k určité změně – že se stane hubeným, tedy že zhubne. Někdy se ke změně dostávám trochu složitěji, například slovo zbohatlík označuje člověka, který se během krátké doby stal bohatým, tedy zbohatl.

Změnu stavu vyjadřuje například slovo zocelit, které nám vlastně říká, že se někdo na základě nějaké zkušenosti stal silnějším a je jako by byl z ocele (například Skautský tábor ho zocelil). Slovo zpochybnit zase vyjadřuje, že jsme něco učinili pochybným, změnili jsme na to někomu názor.

S předponou Z píšeme slova jako:

zčervenat, zčernat, zblednout, zhubnout, zprostit, zocelit, zkrátit, zpomalit, zrychlení, zpochybnit, zdokonalit, zkapalnit, zledovatělý

zbohatnout zkrátit vlasy

Když vytvoříme z nedokonavého slovesa sloveso prostě dokonavé

Zní to sice dost složitě, ale v podstatě jde o to, že tato slovesa označují výsledný děj nějakého slovesa, tedy něco boříme, až to celé zboříme. Sedlák oře pole, až ho zoře (má hotovo, děj už dokončen). Pokud stojíme venku v dešti a nemáme deštník ani pláštěnku, tak na tom dešti mokneme. Až budeme zcela promočení, můžeme říct, že jsme zmokli.

Podobně vznikají další slova, například:

ranit – zranit – zraněný
rodit – zrodit – zrozený
lámat – zlámat – zlom – zlomek

Rozdíl mezi dokonavým a nedokonavým videm si můžete přečíst v našem samostatném článku Slovesný vid (dokonavá a nedokonavá slovesa).

Předponu Z píšeme například ve slovech:

zkazit, zmoklý, zrozený, zlomenina, zorat, zbořit, zfilmovat, zkritizovat, zničit, zkomplikovat, zrušit, ztrestat, zlikvidovat, zděsitzlákat

zničený dům zlomit tužku

Takto vytvořená slovesa nesmí vyjadřovat směr dohromady, z povrchu pryč a shora dolů, v tom případě bychom totiž museli napsat předponu S. Tyto významy mají přednost před tím, že sloveso vyjadřuje výsledný děj základního slovesa. Nelze tedy vytvořit např. dvojici padat – zpadat, protože sloveso vyjadřuje pohyb dolů.

Slovesa nepříznivého působení

Přepona Z může někdy sloužit také k vyjádření toho, že něco bylo negativně ovlivněno, nějaká událost zapříčinila změnu k horšímu. Mezi taková slova patří například zkazit, zkalit, zbourat, zděsit, zklamat, zmařit, zrušit. Toto pravidlo nebývá v učebnicích příliš často zmiňováno, přesto nám může pomoci se správným psaním některých sloves.

V ustálených případech

Pravopis těchto slov se neřídí ani jedním z výše uvedených pravidel, přesto je píšeme s předponou Z. jejich pravopis je potřeba si zapamatovat, nelze ho dovodit.

zkoumat, zkumavka, zkoušet, zkouška. zkušenost, ztepilý, zpupný (= panovačný), zpívat, zpěv, zpěvák, způsob, zpytovatzpů­sob

Předpona S

Pravidla pro psaní předpony S si můžete přečíst v samostatném článku Psaní předpon s, z a vz (předpona S).

Předpona VZ

Více informací o psaní předpony VZ si můžete přečíst v článku Psaní předpon s, z, a vz 3 (předpona VZ)


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: