Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Skloňování číslovek dvě, obě a dva, oba

Vydáno dne 07.05.2009 od Jana Skřivánková

V tomto článku si ukážeme, jak správně tyto číslovky skloňovat.

Při skloňování těchto číslovek se mnoho žáků dopuští chyb. V tomto krátkém přehledu si ukážeme, jak správně se tyto číslovky skloňují, které tvary jsou spisovné a které naopak ne.

Dva, oba

Tyto číslovky používáme před jmény rodu mužského, např. dva domy, oba chlapci apod. Správné skloňování vypadá takto:

Pád dva oba
1. dva (domy) oba (chlapci)
2. dvou (domů) obou (chlapců)
3. dvěma (domům) oběma (chlapcům)
4. dva (domy) oba (chlapce)
5. dva (domy) oba (chlapci)
6. dvou (domech) obou (chlapcích)
7. dvěma (domy) oběma (chlapci)

Například:

Oba dva domy mají červenou střechu. obou dvou domů není zahrádka. Oběma obviněným hrozí vysoký trest. Petr vyrazil na výlet se dvěma spolužáky. Naše mužstvo vyhrálo s rozdílem dvou gólů.

Nejčastější chyby ve skloňování

2. pád obouch domů chybí zahrada. místo obou domů chybí zahrada. 3. pád Přidej to ke zbývajím dvoum kusům. místo Přidej to ke zbývajícím dvěma kusům. 6. pád Budu vám vyprávět příběh o dvouch princích. místo Budu vám vyprávět příběh o dvou princích. 7. pád Přišel se dvěmi kamarády. místo Přišel se dvěma kamarády.

Jak můžete vidět na příkladových větách, nejčastější chybou je, že dáváme číslovce dvě/obě stejné koncovky jako podstatným jménům, jejichž počet označují. Při psaní těchto číslovek si tedy musíte vždy uvědomit, že mají své vlastní skloňování, nezávislé na podstatných jménech, která za nimi stojí

Obě, dvě

Tyto číslovky se používají u rodu ženského a středního. Jejich skloňování je kromě 1., 4. a 5. pádu naprosto stejné jako u číslovek dva a oba.

Pád dvě obě
1. dvě (dívky) obě (města)
2. dvou (dívek) obou (měst)
3. dvěma (dívkám) oběma (městům)
4. dvě (dívky) obě (města)
5. dvě (dívky) obě (města)
6. dvou (dívkách) obou (městech)
7. dvěma (dívkami) oběma (městy)

Například:

Obě dvě dívky mají červená trička. Na obou dvou dívkách vidíme růžovou sukni. Na dvoře pobíhala kočka se dvěma koťaty. Jedná se o hru o dvou dějstvích. oběma jsem se viděla nedávno. Do obou měst bych se ráda podívala.

 

Nejčastější chyby ve skloňování

U těchto číslovek dochází ke stejnému chybování jako u číslovek dva a oba. Pozor si dávejte především na 7. pád rodu ženského, kdy je nám vštěpováno, že musíme psát u podstatných jmen koncovku -ami. U číslovek toto pravidlo rozhodně neplatí, tvar s oběma ženami je opravdu správný.

Závěr

Skloňování těchto číslovek není těžké. Hlavní je nenechat se zmást koncovkami podstatných jmen, která následují po číslovkách. když si pozorněji prohlédnete tabulky, zjistíte, že tyto číslovky mají pouze tři tvary. A ty už se zapamatují poměrně snadno.

1., 4. a 5. pád dvě, obě/dva, oba
2. a 6. pád dvou/obou
3. a 7. pád dvěma/oběma

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: