Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Druhy číslovek

Vydáno dne 24.01.2011 od Jana Skřivánková

V tomto článku se seznámíte se stručnou charakteristikou základních druhů číslovek, naučíte se, co který druh označuje a jak ho poznáme.

Číslovky jako takové nesou nějaký číselný význam, mohou označovat množství, pořadí, násobky a podobně. Podle toho, co přesně označují, je můžeme dělit do čtyř základních skupin. Rozlišujeme číslovky:

  • základní
  • řadové
  • druhové
  • násobné

Základní číslovky

Základní číslovky vyjadřují počet či množství. Číslovky základní odpovídají na otázku kolik?. Říkají nám, kolik kde bylo lidí, kolik rohlíků máme koupit nebo na kolik stupňů máme koláč v troubě péct.

jedna, dva, tři, čtyři sto

Mezi základní číslovky řadíme například: osm, šestnáct, milion, sto, devadesát devět, dvaadvacet, tisíc, pětašedesát, několik, málo, mnoho, tolik.

Ve většině případů jsou spojeny se jmény, například pět lidí, třináct koček, dvacet letadel. Mohou ale stát také samostatně, například šli jsme tři, bylo nás tam pět.

Řadové číslovky

Řadové číslovky označují pořadí, v textu je často poznáme podle toho že za nimi píšeme tečku, pokud jsou vyjádřeny číslicí (např. 11. patro, Karel IV., 100. výročí). Odpovídají na otázku kolikátý?.

druhé jablko Karel IV.

Mezi řadové číslovky dále patří: pátý, druhá, třináctý, stý, miliontá, padesáté, tisící dvoustý padesátý druhý, prvý, několikátý.

Druhové číslovky

Druhové číslovky vyjadřují množství druhů. Můžeme se na ně zeptat otázkou: kolikery? a kolikerý?.

čtvero ročních období  

S druhovými číslovkami se často setkáváme ve spojení s pomnožnými podstatnými jmény. U těchto slov vyjadřují číslovky počet kusů dané věci, například dvoje kalhoty = dva kusy kalhot, patery dveře = pět kusů dveří a podobně.

K druhovým číslovkám řadíme například: desatero, patero, dvoje, čtvery, osmery, paterý, dvojí, trojí, několikero a několikerý.

Násobné číslovky

Násobné číslovky vyjadřují, kolikrát se nějaká věc vyskytuje, kolikrát se něco znásobilo. Násobné číslovky odpovídají na otázky kolikanásobný? či kolikrát?, často je můžeme matematicky vyjádřit pomocí znaménka krát – 3×, 10×, 100×.

Kolo se vždy desetkrát otočí. Ještě alespoň dvakrát bouchni kladivem.

Mezi násobné číslovky patří například: jednou, dvacetkrát, milionkrát, jedenkrát, trojnásobný, čtyřnásobné, stonásobný, několikrát, několikanásobný.

Číslovky můžeme dělit také na dvě základní skupiny, a to na číslovky určité a neurčité.

Shrnutí

V češtině rozlišujeme čtyři základní druhy číslovek – základní, řadové, druhové a násobné. Druhy rozlišujeme podle toho, jaký číslený význam nesou/vyjadřují. V níže uvedené tabulce si můžete přečíst základní charakteristiku každého druhu a několik příkladů. Rozlišování jednotlivých druhů číslovek není těžké, vždy je důležité si uvědomit, co daná číslovka vyjadřuje a jakou pomocnou otázkou se na ni mohu zeptat.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroj borázku Karla IV. : Meister. Wikimedia.org: Charles IV kneeling before Madonna-, fragment of votive picture of Archbishop John Ocko of Vlasim [online]. 2014–01–07 [cit. 2016–09–06]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/…fragment.jpg>.

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: