Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Podstatná jména

Vydáno dne 05.07.2009 od Jana Skřivánková

Test, ve kterém se všechny otázky nějakým způsobem vztahují k podstatným jménům.

  1. Na kterém řádku jsou pouze podstatná jména hromadná?

  2. Ve které větě je použito podstatné jméno les jako přívlastek neshodný?

  3. Na kterém řádku se všechna slova skloňují podle vzoru pán?

  4. Ve kterém pádě je v této větě slovo stavení?

    Okolo stavení se rozprostírala pole s obilím a žitem.

  5. U kterého ze těchto podstatných jmen dochází ke kolísání životnosti?

  6. Která z těchto vět je pravdivá?

  7. Který řádek je napsán bez chyby?

  8. Podle jakého vzoru se skloňuje podstatné jméno děti?


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: