Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Přídavná jména - úvod

Vydáno dne 27.07.2009 od Jana Skřivánková

Úvodní článek k novému seriálu o přídavných jménech. Naleznete v něm základní informace o tomto slovním druhu.

Charakteristika přídavných jmen

Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. V podstatě nám říkají, jaké to podstatné jméno je. Například:

Červený trpaslíkčervený

krásná princezna

žluté kuře

věrný přítel

Máme také přídavná jména přivlastňovací, ta vyjadřují, komu následující podstatné jméno patří, čí je. Znovu nám tedy přídavné jméno nějakým způsobem dané podstatné jméno vymezuje.

matčina halenka

otcovy boty

Nerudova ulice

Zvláštní skupinou jsou pak jmenné tvary přídavných jmen.Tyto tvary neobsahují dlouhou samohlásku na konci slova, která je pro přídavná jména typická. Jmenné tvary se v dnešní době už moc nepoužívají, setkat se s nimi ale můžete v některých starších knihách nebo i při běžném rozhovoru (např. Jsme rádi, že jste přišli)..

zdráv

mlád

zvědav

živ

jsem rád

Přídavná jména patří mezi ohebné slovní druhy, můžeme je skloňovat. Při skloňování přídavných jmen se řídíme dvěma vzory - tvrdým vzorem mladý a měkkým vzorem jarní. Přivlastňovací přídavná jména pak skloňujeme podle vzoru otcův a matčin.

Svým tvarem mohou přídavná jména vyjadřovat:

  • rod
  • číslo
  • pád

Mezi charakteristické vlastnosti přídavných jmen patří jistě stupňování, díky kterému mohou vyjadřovat různé míry určité vlastnosti. Rozlišujeme tři stupně (např. velký, větší, největší).

Závěr

V tomto článku jsme se stručně seznámili se základními informacemi o přídavných jménech. Každé z nich pak bude věnován samostatný článek.

 


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: