Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Skloňování přídavných jmen

Vydáno dne 25.10.2009 od Jana Skřivánková

V tomto článku si povíme, podle jakých vzorů se mohou skloňovat přídavná jména.

U přídavných jmen se můžeme v podstatě setkat se třemi druhy skloňování. Vždy záleží na tom, jaký typ přídavného jména budeme skloňovat. Jinak se skloňují přídavná jména v základním tvaru (starý, hezká, malé), jmenném tvaru (mlád, živ) a odlišné skloňování mají také přídavná jména přivlastňovací. V tomto článku se podíváme podrobně na skloňování přídavných jmen v základním tvaru.

Skloňování základních přídavných jmen

Pro toto skloňování máme v čeština pouze dva vzory:

vzory

O tom podle kterého vzoru budeme přídavné jméno skloňovat, rozhoduje:

  • tvar 1. pádu jednotného čísla pro mužský rod
  • u obojetných souhlásek pak tvary 1. pádu přídavného jména ve všech rodech

Vzor mladý

Jedná se tvrdý vzor, skloňujeme podle něj tedy tvrdá přídavná jména. Ta poznáme podle tvrdého zakončení v 1. pádu jednotného čísla mužského rodu na -hý (drahý), -chý (plachý), -ký (měkký), -rý (starý), -dý (hrdý), -tý (mrzutý), -ný (prázdný).

Pokud je přídavné jméno zakončeno na obojetnou souhlásku (b, l, m, p, s, v, z) a jeho tvary pro každý rod se od sebe navzájem liší, tak skloňujeme přídavné jméno také podle vzoru mladý. Například: malý - malá - malé; tvary se odlišují, jedná se o tvrdé přídavné jméno.

Tvrdá přídavná jména v jednotném čísle pak skloňujeme takto:

vzor mladý, jednotné číslo

Pokud se pozorně podíváme na tvary mužského rodu, tak zjistíme, že skloňování životných a neživotných jmen se odlišuje v jednotném čísle pouze ve tvaru 4. pád. Jinak se mužská přídavná jména skloňují stejně.

vzor mladý, životnost x neživotnost

Přídavná jména v množném čísle pak skloňujeme následovně:

vzor mladý, množné číslo

Pokud si pečlivě prohlédneme skloňování všech rodů, zjistíme, že tvary 2., 3., 6. a 7. pádu se ve všech rodech shodují.

vzor mladý, množné číslo - společné tvary

Vzor jarní

Jde o měkký vzor, skloňujeme podle něj tedy měkká přídavná jména. Ta poznáme podle měkkého zakončení v 1. pádu jednotného čísla mužského rodu na -ží (boží), -ší (kratší), -čí (dračí), -ří (zubří), -dí (medvědí), -ní (polní), -cí (hrací).

Pokud je přídavné jméno zakončeno na obojetnou souhlásku (b, l, m, p, s, v, z) a jeho tvary jsou pro všechny rody v 1. pádu jednotného čísla shodné, skloňujeme přídavné jméno také podle vzoru jarní. Například: cizí (muž) - cizí (žena) - cizí (dítě).Vidíme, že všechny tvary jsou zakončeny na-í, jedná se tdy o měkké přídavné jméno.

Měkká přídavná jména v jednotném čísle skloňujeme takto:

vzor jarní, jednotné číslo

Skloňování tohoto vzoru si můžeme jednoduše také pamatovat tak, že mužský (životný i neživotný) a střední rod mají ve všech pádech kromě 4. shodné tvary. Zároveň celý ženský rod má pro všechny pády jeden jediný tvar.

vzor jarní, jednotné číslo - rod mužský a ženskývzor jarní, jednotné číslo, ženský rod

Skloňování v množném čísle je lehké v tom, že se při skloňování v podstatě vůbec nerozlišuje rod, pro všechny rody jsou totiž stejné tvary:

vzor jarní, množné číslo

Závěr

nadpis

mladý, obrázek

tvrdý vzor
Skloňujeme podle něj přídavná jména zakončená v 1. pádu jednotného čísla mužského životného rodu na -hý, -chý, -ký, -rý, -dý, -tý, -ný a ta, která mají v 1. pádu jednotného čísla pro každý rod jiný tvar (například malý - malá - malé).


nápis2

jarní2měkký vzor
Skloňujeme podle něj přídavná jména zakončená v 1. pádu jednotného čísla mužského životného rodu na -ží, -ší, -čí, -ří, -dí, -ní, -cí a ta, která mají v 1. pádu jednotného čísla pro všechny rody stejný tvar (například cizí - cizí - cizí).
 

Poznámka na závěr

V článku jsou zařazeny tabulky s kompletním vyskloňováním každého vzoru v obou číslech. Kromě toho článek obsahuje také tabulky, které nějakým způsobem zobecňují skloňování v různých rodech a číslech, poukazují na shody ve tvarech nebo hlavní rozdíly. Ke svému učení nemusíte rozhodně používat oba dva druhy tabulek, zvolte si systém, který Vám bude vyhovovat. Pokud máte rádi vše vypsaná, učte se z prvních tabulek a druhých si klidně nemusíte vůbec všímat. Pokud si rádi dáváte věci do souvislostí, učte se převážně z doplňkových tabulek. Záleží čistě na Vás, jakým způsobem se toto skloňování naučíte, v tomto článku jsem se snažila co nejvíce vyhovět všem, snad se to alespoň částečně povedlo.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: