Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Chytáky u vyjmenovaných slov po Z

Vydáno dne 22.02.2010 od Jana Skřivánková

V tomto článku se podíváme na chytáky, s kterými se můžeme setkat u vyjmenovaných slov po Z.

brzičko

Slovo brzičko patří mezi velmi známé chytáky v diktátech a testech. Mnozí studenti si ho po kratším či delším čase zapamatují jako jednu z výjimek, někteří z nich však už nevědí, proč se vlastně slovo brzičko píše s měkkým I, přestože se jedná o příbuzné slovo k vyjmenovanému slovu brzy. Pojďme se na to tedy podívat, odpověď není zase tak těžká.

Příslovce brzičko je odvozeno od příslovce brzy měkkou přípono -ičko, tato předponu má v podstatě přednost v psaní í/ý, a proto píšeme slovo brzičko s měkkým I. Stejně je tomu například u slovo maličko. Při psaní diktátu si tedy stačí řícci pomůcku brzičko jako maličko a hned budeme vědět, že máme psát měkké I (u slova maličko totiž málokdo z nás nad pravopisem přemýšlí, proto nám v pravopise pomůže).

Brzičko ráno jsme byli už na cestě.

Brzy ráno jsme byli už na cestě.

Brzičko budeme už doma.

Brzy budeme už doma.

nazývat X zívat

zívatPři rozeznávání těchto dvou slov je potřeba umět rozlišit také jejich význam:

nazývat = pojmenovávat, jmenovat se

zívat = projev únavy či nudy

Narozdíl od slov vyzývat, vzývat nebo ozývat není sloveso zívat příbuzné k vyjmenovanímu slov nazývat. Píšeme v něěm proto měkké I. Je proto dobré pamatovat si, že pokud někdo zívá nudou nebo únavou, napíšeme to s měkkým I.

Honza zíval únavou.

Jeho zívání prozrazovalo, že se příliš nebaví.

Největší problémy pak dělají věty typu Co já se tam nazýval nudou. Někteří žáci hned automaticky píší tvrdé Y, protože tvar nazývat znají z vyjmenovaných slov, tady však máme sloveso nazívat, které vyjadřuje, že dotyčný celou dobu pobytu zíval nudou nebo únavou. Píšeme proto měkké I. Věty tohoto typu nejsou příliš časté, přesto bychom si na něm měli dávat pozor a řídit se kontextem, ve kterém je sloveso použito.

Co já se tam nazíval.

Nazýval ho svým nejlepším žákem.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: