Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Psaní pě/pje 1

Vydáno dne 08.01.2012 od Jana Skřivánková

Test zaměřený na psaní skupiny hlásek pje a pě. Svou obtížností je určen především žákům, kteří se tuto gramatiku začínají učit.

oblíbený zp _ vák, za chvíli jsem zp _ t, dráty vysokého nap _ tí, p _ stounská péče, seriál Bylo nás p _ t, p _ na do koupele, trp _ livost přináší růže, chodit všude p _ šky, tvářit se hloup _ , p _ stovat zeleninu ve skleníku, p _ kné auto, p _ ší túra, liščí doup _ , p _ stní klín, p _ tinásobný vítěz, vrátit se zp _ t, ukaž na map _   hranice České republiky s Německem, p _ nkava obecná, úsp _ šný podnikatel, p _ tka z matematiky


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky:
  • Test: Psaní pě/pje 1