Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Psaní předpon s, z a vz 4

Vydáno dne 03.02.2012 od Jana Skřivánková

Test zaměřený na psaní předpon s, z a vz.

Na královský ples se _ jely princezny z širokého okolí. Kniha byla hned další rok _ filmována. Zvědaví lidé se _ běhli na místo nehody. Ozval se výstřel a z rybníka _ létlo hejno kachen. Děti, neběhejte po schodech příliš rychle, ať ne _ padnete. Obloha během chvíle _ černala. Stromy zůstaly holé, všechno listí už _ padalo. Oidipus se pokusil _ přít svému osudu, ale svým činem ho pouze naplnil. Zítra mě čeká _ kouška z chemie, už teď jsem nervózní. Některé jejich _ působy mě uváděly do rozpaků.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: