Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Spojte pády se správnými otázkami 1

Vydáno dne 18.11.2013 od Jana Skřivánková

Přiřaďte k pádům správné otázky a vyluštěte tajenku. Poté na Vás ještě čeká několik úkolů, které souvisí s vyluštěnou tajenkou. Poradíte si s nimi?

Přiřaďte pádové otázky ke správnému pádu. Ke každému pádu zapište písmenko, které je uvedeno o jeho pádové otázky. 

1. pád  
2. pád  
3. pád  
4. pád  
5. pád  
6. pád  
7. pád  

Pokud přečteme za sebou všechna doplněná písmena, vyjde nám tajenka, která zní:  .

Jak se nazývá slovní druh, ke kterému patří slovo z tajenky?

Utvořte od tohoto slova tvar pro 3. osobu jednotného čísla v přítomném čase a oznamovacím způsobu:

Utvořte od tohoto slova tvar pro 2. osobu množného čísla v budoucím čase a oznamovacím způsobu:
 


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: