Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Chybami se člověk učí: 6dílná a 16letý

Vydáno dne 07.10.2013 od Jana Skřivánková

Chyby se nevyhýbají ani prodejcům dětského zboží či knih, s chybným psaní výrazů jako 6dílný, 8letý nebo 12stupňvý se setkáváme napříč různými texty. Poučme se z chyb druhých a pišme tato spojení tak, jak se psát mají.

Víte, proč jsou červeně zakroužkovaná spojení špatně? Když píšeme nějaký číselný údaj číslicí, nikdy k této číslici nepřipisujeme žádnou koncovku. Tuto koncovku v sobě napsané číslo vlastně už obsahuje, při čtení si ji na základě okolního textu správně doplníme. Víme, že ve větě Sněhurka šla k 7 trpaslíkům máme číslovku přečíst ve tvaru k sedmi, i když koncovku neobsahuje, asi málokdo by větu přečetl doslova, že Sněhurka šla k sedm trpaslíků. O tom že číslovky koncovou slabiku -ti nebo -mi už v sobě obsahují se snadno přesvědčíme právě tím, že si spojení nebo větu přečteme nahlas. Je tedy zbytečné slabiku ještě psát, když už je obsažena v číslici.

Pokud tedy budeme psát číslovku v jiném než 1. pádě, zapíšeme ji pouze číslicí, žádnou koncovou částnepřidáváme. Píšeme tedy:

Šla ven s 10 korunami.
Mluvil jsem o tom se všemi 20 spolužáky, kromě 5 všichni souhlasí

Stejně píšeme také výrazy, které vzniknou spojením číslovky zapsané číslicí a dalším slovem. Tyto výrazy píšeme dohromady a opět do nich nepřidáváme žádnou slabiku ti nebo mi. Píšeme tedy:

Koupili jsme 7dílnou sadu do postýlky.
Novákovi odjeli na 10denní dovolenou k moři.
Pachatelem loupeže je teprve 15letý chlapec.
Posiluji s 5kg činkou.

Nikdy nepíšeme mezi jednotlivými částmi výrazu spojovník, mezeru ani koncovou část číslovky. Rozhodně tedy nemůžeme napsat 6ti dílná sada, ani 6-dílná sada, nebo 6-ti-dílná sada, jak to někdy vidíme v různých internetových obchodech nebo letáčcích.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: