Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Jak skloňujeme číslovky tři a čtyři

Vydáno dne 24.10.2014 od Jana Skřivánková

V tomto článku si povíme, jak vypadá skloňování číslovek tři a čtyři.

Skloňování číslovek je poměrně barvité. Skoro by se chtělo říct, že co číslovka, to jiné skloňování. Přesto i ve skloňování tohoto slovního druhu existují skupiny slov, které se skloňují podobným způsobem a pomáhají nám se v džungli správného skloňování lépe orientovat. První skupinou, na kterou se podíváme, jsou číslovky tři a čtyři.

Číslovka tři

Číslovku tři skloňujeme stejně jako podstatná jména ženského rodu podle vzoru kost. A to i v případě, že číslovka udává počet podstatných jmen jiného rodu než ženského. Není tedy rozdíl mezi skloňováním číslovky tři ve spojeních tři kočky, tři koně či tři mláďata. Ve všech případech se řídíme skloňováním vzoru kost.

Pozor si musíme dát jen v 7. pádu, ve kterém z ní správný tvar (se) třemi, ne (se) třmi. Tedy:

se třemi psy
žongloval třemi míčky
mával na nás třemi lístky do divadla

Od klasického skloňování vzoru kost se odchyluje také 2. pád, ve kterém kromě tvaru tří můžeme použít také tvar třech. Ten je ale považován za hovorový a hodí se tedy spíše do mluvené řeči než do psaných textů. Vyvarovat bychom se mu měli rozhodně v oficiálních textech a dopisech, kdy je vhodnější použít první tvar tří.

Celé skloňování číslovky tři tedy vypadá takto:

1. pád tři
2. pád tří (třech)
3. pád třem
4. pád tři
6. pád o třech
7. pád třemi

Číslovka čtyři

Také číslovky čtyři skloňujeme podle vzoru kost. I zde se setkáváme s výjimkou, tentokrát ve tvaru 2. pádu, ve kterém je správně tvar čtyř. Setkat se můžeme také s tvarem čtyřech, ale stejně jako u číslovky tři i tento druhý tvar patří do hovorové češtiny a v psaném oficiálním textu By neměl mít prostor.

Celé skloňování číslovky čtyři vypadá takto:

1. pád čtyři
2. pád čtyř (čtyřech)
3. pád čtyřem
4. pád čtyři
5. pád čtyři
6. pád čtyřech
7. pád čtyřmi

Shrnutí na závěr

V dnešním článku jsme se dozvěděli, že

  • číslovky tři a čtyři skloňujeme podle vzoru kost
  • číslovka tři má v 7. pádu pouze tvar (s) třemi
  • číslovka čtyři má v 2. pádu tvar čtyř a hovorovou variantu čtyřech
  • také číslovka tři má v 2. pádu tvar tří a hovorový tvar třech

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

Zdroj obrázku: pixabay.com

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: