Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Jak skloňujeme číslovku sto

Vydáno dne 08.12.2014 od Jana Skřivánková

Umíte správně skloňovat sto? A věděli jste, že může být tato číslovka někdy nesklonná?

V češtině bohužel nemáme žádné univerzální pravidlo, které by platilo pro skloňování všech číslovek. Naštěstí ale můžeme číslovky rozdělit do různých skupin, které se pak skloňují na základě stejného principu. Jedna z těchto skupin zahrnuje číslovky sto, tisíc, milion a miliarda. Úplně jednoduše bychom mohli říct, že tyto čtyři číslovky se skloňují jako podstatná jména se stejným zakončením. Jenže mluvíme o skloňování v češtině, takže nějaká výjimka na sebe nenechá dlouho čekat. Třeba hned u číslovky sto, které se budeme věnovat v tomto článku.

Sto

Číslovka sto je středního rodu, můžeme si na ni totiž ukázat ukazovacím zájmenem to (to sto). Protože končí na O, skloňujeme ji podle vzoru město.

pád jednotné číslo množné číslo
1. sto sta
2. sta set
3. stu stům
4. sto sta
5. sto sta
6. stu stech
7. stem sty
Byl postaven v roce osmnáct set třicet čtyři. Přišlo téměř čtyři sta lidí.

Výjimku ve skloňování tvoří spojení dvě stě, ve kterém má číslovka sto tvar stě, nikoli sta.

Půjč mi dvě stě korun.
Uplynulo dvě stě let od založení muzea.

Pokud za číslovkou sto následují předměty nebo osoby, které počítáme, je zvykem číslovku sto brát jako nesklonnou, to znamená, že ji neskloňujeme a ve všech pádech má stejný tvar sto. Její skloňování nebývá v těchto případech chybné, ale přednost se dává nesklonným tvarům.

Stalo se to před sto lety.
Odešel jen se sto korunami v peněžence.
Víme o sto případech krádeže v této lokalitě.

Na tom, zda číslovku sto skloňujeme, závisí také tvary počítaných předmětů a osob. Všimněte si rozdílu mezi větami:

Má v peněžence ke stu korun. X Má v peněžence ke sto korunám.

Číslovku sto běžně neskloňujeme ani tehdy, pokud se nachází ve spojení s jinou číslovkou. A nezáleží na tom, zda číslovka stojí před sto, nebo za ním.

Zemřel před sto padesátí lety.
Vynásobte číslo osm sto deseti a výsledek zapište.
Když máme číslo 80, kolik nám chybí do sto třiceti?
Kolik je pět tisíc bez tři sta padesáti?


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroj obrázků: pixabay.com

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: