Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Číslovky

Vydáno dne 19.07.2016 od Jana Skřivánková

V dnešním článku se podíváme podrobně na číslovky.

Co jsou to číslovky

Číslovky vyjadřují nějaký číselný údaj, například počet, množství, pořadí nebo násobek. Odpovídají na otázky: kolik, kolikátý, kolikrát a kolikero.

pět kostí spí pětkrát denně

Číslovky mohou být vyjádřeny slovy (pět, deset, osmkrát, milion, desetkrát, druhý) nebo číslicemi (5, 10, 8×, 1 000 000, 10×, 2.).

Mezi číslovky patří například slova: dvanáct, jednou, pátý, šestkrát, dvoje, dvacátý první, troje, dvě stě, milion, stý, tisíckrát a podobně. Řadíme k nim ale také slova jako několikerý, mnohokrát, trojnásobný, několikanásobný, mnoho, několik, několikátý, tolik a tolikrát.

Druhy číslovek

Běžně dělíme číslovky do čtyř skupin:

  • základní (pět, deset, tisíc)
  • řadové (druhá, stý, devadesátý)
  • druhové (troje, devatero, desatero)
  • násobné (tisíckrát, jednou, stonásobný)

Více o druzích číslovek si můžete přečíst v našem článku Druhy číslovek (stačí kliknout na odkaz a článek se Vám otevře).

Podle toho, jestli číslovky vyjadřují určitý číselný údaj ( konkrétní počet, přesné pořadí, nebo ne, dělíme číslovky také na určité a neurčité.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: