Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Český jazyk a matematika: 3 + 4 = 7, nebo 3+4=7?

Vydáno dne 02.11.2014 od Jana Skřivánková

V dnešním článku se podíváme na to jak je to se psaním mezer mezi čísly a matematickými znaménky.

Správné psaní matematických příkladů

Abychom psali správně mezery před i za číslovkami, je důležité si vždy uvědomit dvě jednoduchá pravidla:

1. číslovka vyjádřená číslicí je slovo 2. každé slovo musíme od jiného slova oddělit mezerou

Tato pravidla platí ve spojeních jako máme doma 2 psy, vstávám v 7 hodin či Alibaba a 40 loupežníků. A vztahuje se i na psaní různých příkladů. Stejně jako bychom nenapsali 2psy, nemůžeme napsat ani 4+4=8.

S mezerami píšeme také samotné symboly pro jednotlivé matematické operace: − pro odčítání, + pro sčítání, x pro násobení a : pro dělení. A také samozřejmě symbol =. Správně bychom měli tedy příklady zapisovat takto:

54 + 12 = 66
70 − 40 = 30
22 : 11 = 2
70 × 12 = 840

Stejná pravidla platí také pro psaní matematických či fyzikálních vzorečků:

s = v · t
F = F1 + F2
E = m · c<sup>2</sup>

Hodnoty +20, −5 a další

Psaní znamének + a − s mezerami platí pouze v případě, že vyjadřují matematickou operaci. Pokud chceme vyjádřit kladnou a zápornou hodnotu nějakého čísla, je znaménko součástí číslice a píšeme ho s ní dohromady, například +12 °C, −5 °C.

Shrnutí na závěr

V dnešním článku jsme se dozvěděli, že

  • číslovky zapsané číslicí jsou samostatná slova
  • proto je musíme oddělovat mezerou od ostatních slov
  • mezery píšeme také u znamének +, −, x, : a =
  • pokud + a − vyjadřuje kladnou a zápornou hodnotu čísla, mezeru za ním nepíšeme

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroj obrázku: pixabay.com

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: