Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Český jazyk a fyzika 1 (předpony u fyzikálních jednotek)

Vydáno dne 10.10.2014 od Jana Skřivánková

Ač se to na první pohled možná nezdá, znalosti o psaní správného psaní i/y využijeme také ve fyzice. A nemyslíme tím jen fakt, že samotná fyzika je vyjmenovaným slovem. V dnešním díle seriálu o vztahu českého jazyk a jiných školních předmětů se podíváme na správné psaní předpon u fyzikálních jednotek.

Předpony, které používáme pro pojmenování různých jednotek délky, objemu či hmotnosti převzala čeština z jiných jazyků. Jejich pravopis proto neodpovídá běžným pravidlům, například o tom, že po tvrdých souhláskách píšeme vždy tvrdé Y.

Předpona piko-

Nejmenší předponou, která obsahuje i/y je piko-. Její pravopis se řídí italským slovem piccolo (malý), ze kterého byla odvozena. Píšeme s měkkým I. Předpona piko označuje opravdu malé hodnoty, představuje totiž jednu biliontinu jednotky, před kterou stojí. Příliš často se s ní v běžném životě nesetkáme.

Pikofarad je biliontina faradu.
Značka pikofaradu je pF.

Předpona mikro-

S předponou mikro se kromě fyziky setkáme v mnoha dalších oborech. Objevuje se ve slovech jako mikroekonomie, mikroprocesor, mikrofon, mikrob či mikrofilm. Tato předpona pochází z řečtiny a píšeme ji s měkkým I.

Přístroj udává hodnoty v mikroampérech.
Výsledek převeďte na mikroampéry.

Předpona mili-

Milimetr, mililitr či miligram. Ve všech slovech, která obsahují předponu mili-, píšeme měkké I. Pro zajímavost tato předpona je původně odvozena od latinského slova označujícího tisíc. Dává to smysl, protože představuje tisícinu jednotky, před kterou ji postavíme. Milimetr je tisícina metru, miligram je tisícina gramu a podobně.

Deska je silná 5 milimetrů.
Jeden metr je tisíc milimetrů.
Převeď 18 centimetrů na milimetry.

Předpona centi-

Přestože předponu centi čteme jako [centy], píšeme po T měkké I. Tato předpona se k nám dostala přes francouzštinu z latinského centum, což znamená sto. Správně tedy píšeme centimetr, centilitr apod.

Kolik centimetrů má jeden metr?
David měří jen 170 centimetrů.
Kolik centimetrů měříš?

Předpona deci-

Také předponu deci- píšeme s měkkým I. I tato předpona má svůj původ v latině (slovo decimus znamenalo desátý).

Decibel má značku dB.
Kolik decilitrů je deset litrů?
Převeďte dané rozměry na decimetry.

Předpona kilo-

V této předponě se chybuje asi nejčastěji. Přestože K patří mezi tvrdé souhlásky, zachovává si předpona kilo- svůj původní pravopis a píšeme ji s měkkým I. Správně tedy píšeme kilometr, kilogram, kilowatt či kilowatthodina.

Naše město leží asi 60 kilometrů od Prahy.
Jeden kilogram má tisíc gramů.
Kilowatt patří mezi jednotky pro výkon proudu.

Kilometrový, kilowatthodinový, centimetrový, milimetrový a další

Výše zmíněná pravidla platí také pro psaní slov odvozených od názvů těchto jednotek. Píšeme tedy:

Několikakilometrová túra nás unavila.
Potřebuji si koupit milimetrový papír.
Mezi nimi je několikacenti­metrový rozdíl.

Předpony nepíšeme zvlášť

Pokud mluvíme o správném psaní předpon v názvech fyzikálních jednotek, je důležité upozornit také na to, že předpony nepíšeme nikdy zvlášť. Vždy je píšeme dohromady se zbytkem slova. Stejně jako jsme zvyklí u jiných slov. Podobně jako nepíšeme, že čáp při letěl, tak nepíšeme ani, že přistál na komíně, který byl vysoký 3 000 mili metrů a na své cestě urazil mnoho kilo metrů. Správně píšeme milimetry, kilometry, centilitry, kilowatthodiny a podobně.

Shrnutí na závěr

Jak jste si jistě všimli, všechny uvedené předpony píšeme s měkkým I. Pokud si tedy zapamatujete pravidlo, že všechny předpony, které používáme u fyzikálních jednotek, píšeme s měkkým I, neuděláte při jejich psaní nikdy chybu. A pozor na kilometr, i na něj se toto pravidlo vztahuje!


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: