Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Citron a balonek, nebo citrón a balónek

Vydáno dne 22.08.2014 od Jana Skřivánková

V tomto článku se podíváme podrobněji na pravopis některých přejatých slov.

Víte, co mají společného slova citron, milion. salon, stadion, vagon, balkon a bujon? Všechna tato slova čeština přejala, všechna končí na -on a v jejich pravopise panují mezi uživateli češtiny často zmatky. A nutno říct, že za tyto zmatky nese velkou odpovědnost fakt, že se pravidla jejich psaní několikrát měnila.

Citron, nebo citrón?

Krátký výlet do historie

Jak už jsme si uvedli výše, ve správném pravopisu slov jako citron panují prostě zmatky. Někteří z nás se ve škole učili ještě poučku, že v přejatých slovech končících na -on se píše jen dlouhá samohláska, tedy balón, vagón, milión a bujón. Tato poučka pochází z roku 1957 a fungovala u nás více než třicet let.

Jenže přišel rok 1993 a ten nám přinesl nová Pravidla českého pravopisu, která uvádějí poučku přesně naopak. Tato pravidla uvádějí správný pravopis těchto slov pouze s krátkou samohláskou, tedy balon, vagon, milion a bujon. Díky tomu došlo k situaci, že lidé, kteří chodili do školy před rokem 1993, se řídili jinou poučkou než ti, kteří do ní teprve začali chodit (nebo chodili jen krátce). Trochu odlehčeně by se tedy dalo říct, že zatímco babička psala citrón, její vnouček už citron.

Možná aby byla zachována rodinná pohoda, byl vydán k Pravidlům dodatek, který upravuje pravopis těchto slov do té podoby, která je dnes aktuální. Možná tušíte, že došlo k tomu, že se tato slova mohou psát oběma způsoby :)

Změny v pravopise jsou dobře vidět také ve slovnících. Zatímco Slovník spisovného jazyka českého uvádí pouze tvar citrón, Slovník spisovné češtiny uvádí už podobu citron. Proto když budete hledat pravopis některého z těchto slov, mějte na paměti, že ani jeden slovník (byť ten druhý je aktuální) sice nelže, ale neříká ani úplnou pravdu.

Jak to tedy je správně?

Ve slovech, která čeština přejala z jiných jazyků a která končí na -on, si můžeme vybrat dva způsoby pravopisu. Můžeme v nich psát tedy krátkou i dlouhou samohlásku, aniž by to jakkoliv ovlivnilo význam slova nebo věty. Doporučuje se ale v rámi textu vybrat jeden způsob psaní a toho se drže. Neměli bychom tedy psát, že citrón má kyselou chuť a kůra citronu se využívá při vaření. Buď je v textu citron, nebo citrón.

Která slova sem například patří

balkon / balkón maraton / maratón
balon / balón milion / milión
bonbon / bonbón salon / salón
bujon / bujón stadion / stadión
citron / citrón špion / špión
faraon / faraón vagon / vagón

Nebyla by to ale čeština, aby i tyto pravidlo nemělo nějaké výjimky. Existují totiž tři slova, která mají natolik ustálený pravopis s dlouhým ó, že tento pravopis je jako jediný považován za správný. Jedná se o slova archón (označení pro čelní úředníky ve starověkém Řecku), fanfarón (ztřeštěnec a chlubil) a kujón (šibal). Tato slova tedy píšeme pouze dlouze.

Citrón, citrónek a citrónový

Pravidla, která jsme si uvedli výše, platí i pro přejatá slova, která končí na -onek. I v nich můžeme hlásku o psát krátkou i dlouhou. Správně je tedy citronek i citrónek, balonek i balónek, salonek i salónek, vagonek i vagónek apod.

Stejnými pravidlem se můžeme také řídit při psaní přídavných jmen odvozených od těchto slov koncovkou -ový. I v nich můžeme vybírat mezi dvěma variantami: citronová i citrónová kůra, balkonové i balkónové dveře, milionový i miliónový dluh.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroj obrázků: clker.com

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: