Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Dovést x dovézt

Vydáno dne 09.11.2013 od Jana Skřivánková

V dnešním článku si vysvětlíme rozdíl mezi slovy vézt a vést, přivést a přivézt, odvézt a odvést apod.

Na první pohled (tedy spíš poslech) zní slova vést a vézt stejně. přesto každé z nich znamená něco jiného a nemůžeme je jen tak zaměňovat.

Vézt

Sloveso vézt se Z znamená, že něco nebo někoho přemisťujeme nějaký dopravním prostředkem, nejčastěji autem, ale klidně se může jednat i o loď nebo kolečko. S pravopisem nám pomůže, když si řekneme, že něco někam vezeme. V tomto tvaru Z slyšíme už jednoznačně a víme, že ho máme ve slově také napsat.

vézt zboží
vézt cestující
vézt náklad
vézt bedny s ovocem a zeleninou
vézt děti na trénink

Stejný pravopis platí také u slov odvozených od slovesa vézt přidáním nějaké předpony:

dovézt jídlo
přivézt poštu
odvézt uhlí
navézt zásoby
nepřivézt nákup
svézt stopaře

U slovesa vézt i jeho odvozenin zní správný tvar rozkazovacího způsobu vez a vezte.

Vez ten nákup opatrně.
Odvez děti do školy.
Přivezte všechny balíky z Německa.
Navezte zásoby vánočních dekorací.

Vést

U slovesa vést je to s významem trochu složitější, má jich totiž hned několik. Pro představu sloveso vést používáme, když:

  • něco někam směřuje (schody vedou na půdu, ulice vede na nádraží)
  • když má někdo v soutěži lepší výsledek (v desetiboji po 5. disciplíně vede Šebrle, film vede v žebříčku nejnavštěvova­nějších filmů tohoto léta)
  • když někdo něčemu nebo někomu velí, řídí to (vedl své vojáky do bitvy)
  • když má někdo něco na starosti (vede nám účetnictví)
  • usměrňovat něčí pohyb (vodí děti do školy, slepecký pes vodí svého pána)
  • a mnoho dalších

Všechny tyto významy si pro správný pravopis určitě nemusíme pamatovat, stačí si zapamatovat zjednodušené pravidlo, že pokud vést se S píšeme tehdy, když má slovo jiný význam než přemisťování dopravním prostředkem:

vést dítě do školy
vést nepříjemné řeči
vést vojsko do války
vést děti k poslušnosti
vést na vodítku psa
vést v 1. kole soutěže
vést účty
vést bankovní účet
vést doleva
vést aktivní život

I u tohoto slovesa platí, že příbuzná slova vzniklá přidáním předpony mají stejný pravopis:

přivést k bankrotu
svést někoho z cesty
odvést dobrou práci
navést ke správnému řešení
uvést důvody
předvést pokus
zavést pořádek
dovést do konce
převést majetek na děti

Správné tvary pro rozkazovací způsob jsou veď, veďte:

Přiveďte vězně.
Odveď dobrou práci.
Uveď tři zástupce ruského romantismu.
Převeďte děti přes silnici.
Uveď hosty.

Shrnutí

Sloveso vézt a od něj odvozená slova mají vždy něco společného s přemisťováním nějakým dopravním prostředkem. Když něco nebo někoho někam vezeme, pak použijeme sloveso vézt. Naopak sloveso vést a od něj odvozená použijeme ve všech ostatních případech. Pozor si musíme dát také na tvoření rozkazu, sloveso vézt rozkazuje vez a vezte, sloveso vést zase veď a veďte.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroj obrázku kapely: clker.com

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: