Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Změny v pravopisu za posledních padesát let 1

Vydáno dne 02.09.2009 od Jana Skřivánková

V tomto článku si můžete přečíst o několika změnách českého pravopisu, ke kterým došlo v posledních padesáti letech.

Český pravopis se nemění příliš často, k posledním úpravám pravidel českého pravopisu došlo v roce 1993. Přesto mnozí lidé, kteří vyšli ze základní školy před delším časem, o některých změnách nevědí. Právě proto vznikl tento článek, který upozorňuje na některé změny, které za posledních padesát let v našem pravopise proběhly.

Pikat a pykat

Jak to bylo dříve

Historie změn pravopisu těchto dvou slov je poměrně dlouhá, jednu dobu se tato slova navzájem nerozlišovala a jejich pravopis byl shodný. Přehled změn najdete vypadá takto:

1944 - 1948

- pro dětskou hru sloveso pykat s tvrdým Y

1957

- pouze tvar pykat s tvrdým Y bez rozlišení významů

1960 - 1971

- rozlišení sloves pikat a pykat stejně jako u dnešních Pravidel

Jak je to dnes

Dnešní čeština rozlišuje tato dvě slova rozdílným pravopisem. Pykat s tvrdým Y znamená platit za svou chybu, naopak sloveso pikat s měkkým I se používá pro zaříkávání určité formule (například při hře).

O dnešním pravopisu těchto dvou slov si můžete další informace přečíst ve článku Chytáky u vyjmenovaných slov po P.

 

Lišaj

Jak to bylo dříve

Až do roku 1957 uváděly příručky jako spisovný tvar lyšaj s tvrdým Y.

Jak je to dnes

Pojmenování pro nočního motýla s dlouhým sosáčkem píše dnes s měkkým I - tedy lišaj.

 

Sirup

Jak to bylo dříve

Podstatné jméno sirup je podobný případ jako lišaj. Až do roku 1957 se toto slovo psalo s tvrdým Y.

Jak je to dnes

Od roku 1957 píšeme toto slovo s měkkým I. Důvodem pro změnu bylo to, že dosavadní teorie o původu tohoto slova byly mylné, nové poznatky z etymologie slova zapříčinily i změnu pravopisu.

 

Předložky u 2. pádu

Jak to bylo dříve

Do roku 1974 se s druhým pádem pojily předložky dvě - Z i S. jejich použití záviselo na tom, co druhý pád vyjadřoval. Pokud vyjadřoval směr z povrchu pryč a směr dolů, musela se psát předložka S. Pokud naopak vyjadřoval pád směr zevnitř ven, musela se napsat předložka Z. Dříve tedy bylo běžné psát, že princ sesedl s koně a učitel smazal s tabule hanlivý nápis.

Jak je to dnes

Dnes je považováno za spisovné psát s druhým pádem vždy předložku Z. Používání předložky s podle starých pravidel není považováno za vyloženě špatné, spíše za zastaralé až knižní. Více informací si můžete přečíst ve článku Psaní předložek s, z.

V dalším článku věnovaném tomuto tématu si budete moci přečíst o některých změnách ve psaní velkých a malých písmen.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: