Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

10 slov, ve kterých často chybujeme

Vydáno dne 13.02.2012 od Jana Skřivánková

Připravili jsme si pro Vás výběr deseti slov, ve kterých se nejčastěji objevují pravopisné chyby.

K vytvoření tohoto seznamu mě inspirovaly nejčastější chyby v pravopise, na které můžete běžně narazit v různých internetových diskuzích, propagačních letácích, katalozích a bohužel čím dál tím častěji i v různých novinových článcích. Protože se jedná o čistě subjektivní výběr, který není podložen žádnou statistikou. rozhodla jsem se slova řadit abecedně.

1. bychom a byste

Tvary slovesa být v podmiňovacím způsobu dělají mnoha lidem problémy. Problematické je především bychom, které rádi nahrazujeme nespisovným bysme nebo by jsme a tvar byste, který s oblibou píšeme jako by jste.

Často se v různých diskuzích objevuje také názor, že tyto nespisovné tvary jsou ve skutečnosti historicky správné a tvary jako bychom a byste si vymysleli lingvisté až v současné době :) Pravda je však taková, že tvary bychom, byste, bych a by, které dnešní čeština využívá při tvoření podmiňovacího způsobu, jsou pozůstatkem tzv. aoristu (jednoduchého minulého času), který do 14. století čeština měla. Například sloveso prosit mělo v 2. osobě množného čísla aoristu tvar prosichom.

Celé skloňování slovesa být v podmiňovacím způsobu naleznete zde.

2. mně na začátku věty

Zájmeno já patří k nočním můrám nejen u školáků. Častou chybou je psaní nesprávného tvaru ve větách typu Mně se ten film líbil/Mně to nevadí/Mně to můžeš říct.V takovýchto větách je zájmeno já ve 3. pádu, psát proto musíme tvar mně (pomoci si můžeme zájmenem ty, kde je pravopis lépe vidět: mně jako tobě).

Samozřejmě existují i věty, ve kterých je psaní tvaru mě na začátku věty správné (například Mě zase překvapilo, že..., zde se však jedná o 4. pád, proto je tvar mě správně).

3. s hranolky

hranolkyV České republice najdete jen málo restaurací a stánků s rychlým občerstvením, kde by Vám nabízeli spisovné hranolky. Většinou totiž v jídelním lístku najdeme kuře s hranolkami, ač je podstatné jméno hranolek mužského neživotného rodu, nikoli ženského. Máme tedy ten hranolek, tím pádem si jíst pouze kuře s hranolky (jako s hrady). Podobně jsou na tom také titulky k filmu.

Více na toto téma si můžete přečíst zde.

4. standardní

Toto slovo patří v chybném psaní na první příčky, na různých nápisech se častěji nesprávně dočtete, že jsou nabízeny nadstandartní služby, ty nadstandardní Vám rozhodně nenabídne každý hotel. Toto přídavné jméno je utvořeno od slova standard s D na konci, T bychom mohli psát pouze v případě, že by se jednalo u odvozené slovo od standarty (vlajky).

Více o psaní slov jako standard, standardní najdete v našem článku.

5. tip, nebo typ?

Tato dvě slovíčka lidé často zaměňují, ač spolu kromě podobného pravopisu nemají nic společného. Zatímco tipem něco odhadujeme nebo doporučujeme, typ zastupuje skupinu (třeba lidí, zvířat) s nějakými určitými vlastnostmi.Více informací o rozdílu mezi těmito slovy naleznete v samostatném článku.

6. tchyně

Slovo tchyně máme často tendenci psát jako tchýně, tento pravopis však není správný. Podstatné jméno tchyně je dovozeno od slova tchán náhradou přípony pro mužský rod příponou -yně, která je pro ženský rod. Příponou -yně jsou odvozena i jiná podstatná jména ženského rodu, například bohyně, žákyně či obryně. K psaní dlouhého ý tedy není důvod.

7. viz

Slovo viz má mnoho lidí zafixované jako zkratku a píší nesprávně viz. s tečkou. O žádnou zkratku se však nejedná, viz je tvarem pro rozkaz od slovesa vidět, k psaní tečky tedy není žádný důvod.

Více informací o psaní slovíčka viz najdete zde.

8. výjimka

Slovo výjimka často můžeme vidět napsané nesprávně jako vyjímka. Výjimka je odvozena sice od slovesa vyjímat, při odvozování od sloves však někdy dochází k tomu, že samohláska v základu slova se krátí (í - i), dochází ale zároveň i k tomu, že se prodlužuje předpona vy- na vý-. Ze slovesa vyjímat tedy vznikne podstatné jméno výjimka s obrácenou délkou hlásek. Podobně bylo vytvořeno také slova výšivka od vyšívat či výhybka od vyhýbat. U těchto slov však většinou nechybujeme, mohou se proto pro nás stát pomůckou pro správné psaní výjimky.

U přídavného jména výjimečný a příslovce výjimečně píšeme délku samohlásek shodně s podstatným jménem výjimka, jsou totiž odvozena od něj, ne od slovesa vyjímat.

9. zhlédnout film/představení

zhlédnoutU tohoto spojení píšeme správně předponu Z, přesto se často setkáváme s tím, že autor recenze například shlédl film nevalné kvality. Pokud se dotyčný nedíval na film ze žebříku, není k psaní předpony S žádný důvod. Předpona s totiž vyjadřuje směr shora dolů, směr dohromady či z povrchu pryč. Ani jeden z těchto významů však spojení zhlédnout film nenese. Podobně je tomu i v případě, že se v někom zhlédneme a chceme být jako on.

Více o psaní slova zhlédnout/shlédnout najdete v našem článku o chytácích u psaní předpon s, z a vz.

10. žehlicí prkno a spol.

žehlicí prknoCo mají společné žehlicí prkno, holicí strojek, balicí papír, kropicí vůz a třeba honicí pes? Všechna tato spojení obsahují tzv. přídavná jména účelová, tedy přídavná jména, která vyjadřují, k čemu daná věc (případně zvíře) slouží: žehlicí prkno slouží k žehlení, holicí strojek k holení atd. U těchto přídavných jmen se správně píše krátké I před příponou -cí. Dlouhé í před touto příponou totiž vyjadřuje přídavná jména dějová, tedy ta, která nám říkají, co kdo právě dělá (např. žena žehlící prádlo si zpívala). Spojení jako hasící přístroj či balící papír jsou nesprávná.

Podrobnější vysvětlen írozdílu mezi těmito přídavnými jmény si můžete přečíst v našem článku

Na závěr

Výše zmiňovaná slova nejsou rozhodně jedinými případy, ve kterých se často chybuje v pravopise. Rozhodně také netvrdím, že se jedná o chyby nejzávažnější, které by byly horší než jiné pravopisné chyby. Výběr slov vychází, jak už jsem zmínila v úvodu, z chyb, na které jsem v poslední době v různých textech narazila. Hlavním cílem tohoto článku bylo na tyto chyby upozornit a pokusit se zároveň vysvětlit, proč se daná slova mohou psát pouze jedním způsobem. Některá vysvětlení jsou trochu podrobnější, rozhodně si je nemusíte pamatovat. Důležité je uvědomit si, že některá slova vídáme tak často napsaná špatně, že už pomalu začínáme pochybovat, jak se vlastně správně píší. Pokud si myslíte, že jsem na nějaké slovo, které se často píše nesprávně, zapomněla, napište mi ho prosím do komentáře pod článkem. Časem třeba sestavím ještě další seznam slov, ve kterých často chybujeme.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: