Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Hold X holt

Vydáno dne 25.07.2009 od Jana Skřivánková

V tomto člnáku si vysvětlíme, kdy správně používat slova holt a hold.

Mnoha lidem dělá problémy správné používání slov holt a hold. V tomto článku si vysvětlíme, jaký je mezi těmito slovy rozdíl a kdy které použít, abychom se při jejich psaní nedupustili chyby.

Proč se tato slova tak pletou?

Přestože se každé slovo píše jinak, mají obě dvě stejnou výslovnost. Obě vyslovujeme

holt] V případě slova holt je důvod jednoduchý - slovo končí na hlásku T, vyslovíme tedy normálně T. V druhém případě, u slova hold, dochází k neutralizaci. Neutralizace je jev, kdy na konci slova vyslovujeme párové znělé souhlásky nezněle. A protože neznělým protějšek znělé hlásky D je právě T, vyslovíme písmeno D ve slově hold jako T. Krásně je to vidět například také na slově led (= zmrzlá voda), které vyslovujeme s T na konci
let].

Tento teoretický úvod si samozřejmě nemusíte pamatovat, pouze vysvětluje, proč se výše zmiňovaná slova tak snadno zaměňují.

Hold

Význam tohoto slova je POCTA. Používáme ho tedy v případě, že chceme někomu složit poctu, nějakým způsobem ho ocenit.toto slovo se často používá ve spojení vzdát/složit hold někomu.

Madonna na svém koncertě složila hold "králi popu".

Přišli jsme vzdát hold našemu novému králi.

Holt

Na druhé straně pak stojí slovo holt, které má význam ZKRÁTKA, PROSTĚ. Pokud tedy můžeme slovo holt nahradit těmito synonymy, píšeme na konci hlásku T. Musíme si dát ale pozor na to, že slovo holt je hovorové a podle toho ho používat.

Holt tam půjdu až zítra, když venku prší.

Máte holt smůlu, já svůj názor nezměním.

Závěr

Slova hold a holt se pletou především kvůli své shodné výslovnosti. Pokud si ale zapamatujete, jaký význam které slovo má a vždy si slovo zkusíte nahradit jeho synonymem, nebude pro Vás už problém psát tato slova správně.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: