Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Chytáky u vyjmenovaných slov po P

Vydáno dne 09.08.2009 od Jana Skřivánková

Článek zaměřený na chytáky u vyjmenovaných slov po P.

Pykat X pikat

Abychom správně psali slova z této dvojice, je potřeba vědět, že:

  • pykat = trpět, platit za chybu
  • pikat = sloveso používané při dětských hrách

S měkkým I píšeme také slova pikaná a pikola (místo, na kterém někoho zapikáme).

Za své činy pyká ve vězení. Při hře na schovávanou musí vždy někdo pikat.

Více informací a příkladů si můžete přečíst v článku Pykat a pikat.

 Pyl X pil

Pamatujte si, že

  • pyl = jemný žlutý prášek, který najdeme na květech stromů a květin
  • pil = minulý čas od slovesa pít
Sbírá pyl. Kůň pil.

Více informací si můžete přečíst v samostatném článku Pyl a pil.

Opylovat a opilovat

U psaní těchto dvou slov je potřeba vědět, že

  • opylovat = přenášení pyl z jednoho květu na druhý
  • opilovat = něco obrousit nebo odstranit pilníkem

Slovo pilovat používáme také v případě, že někdo něco zdokonaluje, pracuje na tom.

Včela opyluje květinu. Potřebuje si opilovat nehty.

Pokud si chcete přečíst více informací a příkladů, doporučujeme samostatný článek Opylovat a opilovat.

Slepýš a slepíš

A opět tu máme tvar slovesa, který je snadno zaměnitelný s vyjmenovaným slovem. Pamatujte si, že správně je:

  • slepýš=ještěrka bez nohou, která se podobá hadovi
  • slepíš = tvar slovesa slepit
 
Na cestě se vyhříval slepýš.   Snadno to slepíš izolepou.

Další příklady a bližší informace opět najdete v samostatném článku Slepýš a slepíš.

Další slova, která mohou být problematická

Pýchavka

Název této houby je původně odvozen od dnes už nepoužívaného slovesa pýchati s významem foukat. Tento název houba získala pravděpodobně kvůli tomu, že pokud na zralou houbu zatlačíme, vyletí z ní žlutohnědý oblak s výtrusy. Tento oblak na nás v podstatě foukne. Od pýchati bylo odvozeno také dnešní slovo pýcha a přestože původní slovo pýchati už zaniklo, vztah mezi názvem houby a pýchou nám zůstal.

V lese jsme našli pýchavku.

Pych

Pych se říká tomu, pokud někdo ukradne něco ze zahrádky, pole nebo třeba lesa. Patří sem také záměrné poškození rostlin nebo pytlačení (tedy lov zvířat bez povolení). Setkat se můžeme i s vodním pychem, sem patří například lov ryb bez platného povolení. Toto slovo píšeme s tvrdým Y, jedná se totiž o příbuzné slovo k vyjmenovanému slovu pýcha.

Vzal z pole cibuli a tím se dopustil polního pychu.

Pokud se chcete dozvědět více o původu slova pych, doporučujeme náš samostatný článek Vyjmenovaná slova: Polní, vodní a lesní pych.

Píchá

Jedná se o tvar slova píchat, které nemá vůbec nic společného s vyjmenovaným slovem pýcha. Píšeme v něm tedy měkké Í.

Pozor, ten kaktus píchá.

Pisk

Pisk je základ pera. Pisk s měkkým I je jednou z částí ptačího pera, v podstatě se jedná o jeho základ.Toto slovo nemá nic spoelčného s vyjmenovaným slovem pysk a píšeme ho s měkkým I.

Pisk je základ pera.

Pikle (= intriky, úskoky)

Podstatné jméno pikle píšeme s měkkým I, toto slovo nemá nic společného s vyjmenovaným slovem pykat. Slovo pikle můžete zná například z písničky dvou rádců v pohádce Šíleně smutná princezna. Kout pikle totiž znamená připravovat intriky a úskoky.

Kujme pikla, kujme pikle – obvyklé i neobvyklé.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: