Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Pyl a pil

Vydáno dne 27.10.2014 od Jana Skřivánková

V tomto stručném článku si povíme, kdy píšeme slovo pyl s tvrdým Y a kdy naopak pil s měkkým I. Význam obou slov si také přiblížíme příkladovými větami a obrázky.

Pyl

Slovo pyl patří mezi vyjmenovaná slova a píšeme ho s tvrdým Y. Pyl je jemný žlutý prášek, který najdeme na květech stromů a květin. Pyl často přenášejí včely, čmeláci, ale i jiný hmyz z jedné rostliny na druhou a tím je opylují. Díky tomu mohou rostliny rodit plody, jabloň může mít jablka, hrušeň zase hrušky a podobně. Hmyzu, který takto pyl přenáší, se říká opylovači.

Ve všech těchto slovech (pyl, opylovat a opylovači) píšeme tvrdé Y.

Hmyz přenáší pyl.
Je alergická na pyly.
Včely sbírají pyl.

sbírá pyl má na sobě pyl

Pil

Slovo pil použijeme, pokud se někdo napil nějakého nápoje. Jedná se totiž o tvar slova pít. A protože slovo pít nepatří mezi vyjmenovaná ani příbuzná slova, píšeme i tvar pil s měkkým I.

Ráno vždy pil kávu.
Ráda pila ovocné džusy.
Pes hltavě pil.

Kůň pil. Ještě nic nevypila.

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: