Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Velká písmena: dušičky a halloween, nebo Dušičky a Halloween?

Vydáno dne 26.10.2014 od Jana Skřivánková

Ve psaní velkých a malých písmen v názvech různých významných dnů a svátků bývá mnohdy zmatek. Pojďme se podívat na to, jak se správně píší dva významné podzimní dny.

Dušičky

Abychom pochopili správný pravopis tohoto slova, podívejme se nejdříve na to, co vlastně pojmenování Dušičky zastupuje. Dušičky jsou lidovým názvem pro oficiálně nazývaný Svátek zesnulých či Památka zesnulých. Podle římskokatolické církve se jedná o den, kdy bychom se měli modlit za zemřelé.

Pravidla českého pravopis uvádějí, že názvy významných a konkrétních svátečních dnů bychom měli psát s velkým počátečním písmenem. Z tohoto důvodu bychom měli tedy psát Dušičky, Památka zesnulých a Svátek zesnulých. Jedná se totiž o název jednoho ze svátečních dnů.

Dušičkách navštěvují lidé hroby svých blízkých.
2. listopadu jsou Dušičky.
Na Dušičky bývá často sychravo.

Psaní velkého počátečního písmene ve spojení Památka zesnulých se samozřejmě vztahuje pouze na označení tohoto svátku, ve spojení chtěl si uchovat památku na zesnulé příbuzné píšeme už malé počáteční písmeno, protože se v ní už jedná o obecný název památka. Podobně píšeme malé p i v případě, že někomu věnujeme něco na památku.

Přídavné jméno dušičkový

U většiny přídavných jmen utvořených od vlastních názvů píšeme malé počáteční písmeno (výjimku tvoří přivlastňovací přídavná jména jako Pepíkův, Mařenčin). Toto pravidlo platí i pro psaní přídavného jména dušičkový. Pamatujte si tedy, že přestože Dušičky píšeme s velkým počátečním písmenem, dušičkový píšeme už s malým písmenem.

Venku panuje dušičkové počasí. (pochmurné)
V květinářství mají mnoho dušičkových věnců.
Tento víkend se nejvíce prodávají dušičkové květiny.

Halloween i halloween

Halloween je často brán jako jistý protiklad našich Dušiček. Ať už patříte mezi ty, kteří Halloween slaví, nebo mezi ty, kteří ho zatracují, měli byste vědět, jak název tohoto svátku psát. příručky uvádějí, že u svátků, které vycházejí z jiné než křesťanské tradice, upřednostňujeme psaní malého počátečního písmene. Zároveň ale tato poučka bývá doplňována informací, že ani psaní s velkým počátečním písmenem nemůžeme považovat za chybné a měli bychom ho tolerovat. Je pravda, že u svátků jako pesach nebo chanuka se častěji setkáme s malým, písmenem, ale u slova Halloween je přeci jen obvyklejší psaní s velkým počátečním písmenem. Správně jsou každopádně obě dvě možnosti: Halloweenhalloween. Záleží jen na Vás, kterou si vyberete, ale stejně jako v jiných případech platí, že v jednom textu bychom se měli držet jednoho způsobu psaní.

V Americe chodí děti o Halloweenu / hallloween na koledu.
Máš už vymyšlený kostým na Halloween / halloween?
Nemám rád Halloween / halloween.

Krátká poznámka ohledně skloňování. Slovo Halloween skloňujeme v češtině podle vzoru hrad.

Shrnutí na závěr

V dnešním článku jsme si řekli, že

  • slovo Dušičky píšeme vždy s velkým počátečním písmenem
  • přídavné jméno dušičkový píšeme s malým písmenem na začátku slova
  • lze psát Halloween i halloween, ale obvyklejší je psaní s velkým písmenem

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: