Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Velká písmena

Základní pravidla pro psaní velkých písmen

Tento článek je určen žákům 1. stupně, kteří se pravidla pro psaní velkých písmen začínají teprve učit. Stručně a výstižně je seznámí se dvěma základními pravidly, která je dobré znát.


Velká písmena - vesmír a nebe

V tomto článku si povíme o psaní velkých a malých písmen ve slovech souvisejících s oblohou a vesmírem.


Velká písmena: Červená karkulka

Umíte správně napsat jméno této pohádkové postavy? A věděli jste, že v češtině existuje také slovo karkulka s malým počátečním písmenem? Více v našem článku.


Velká písmena: Zimní olympijské hry 2018, ale zimní olympijské hry

Proč píšeme v prvním pojmenování velké počáteční písmeno, zatímco v tom druhém malé? Odpověď najdete v našem článku.


Velká písmena: Země a země

V češtině máme slovo země i Země. Čím přesně se od sebe tato pojmenování liší, se dozvíte v našem článku. Rozdíl si navíc vysvětlíme na dvou známých českých písničkách.


Velká písmena: Tři králové

V tomto si vysvětlíme rozdíl mezi spojením tři králové a Tři králové. Kromě toho si alespoň v rychlosti vysvětlíme, čím jsou tito mudrcové významní a kdy slavíme jejich svátek.


Velká písmena: Světový den Země/vody/matek

V tomto článku si povíme, jak je to se psaním velkých a malých písmen u významných dnů jako Den Země, Dny evropského kulturního dědictví a podobně.


Velká písmena: svatý Václav

Jak je to se správným psaní slova svatý, pokud mluvíme o nějakém světci? A jaké počáteční písmeno v něm píšeme, pokud se objeví v názvu kostela či chrámu?


Velká písmena a názvy obcí

V tomto článku se zaměříme na základní pravidla pro psaní velkých písmen v názvech obcí.


Test: Velká písmena a názvy obcí 3

Procvičování není snad nikdy dost. Proto Vám nabízíme další test zaměřený na pravidla pro psaní velkých písmen v názvech obcí.


Test: Velká písmena a názvy obcí 2

Další test zaměřený na psaní velkých písmen v názvech měst a vesnic. Každá otázka obsahuje navíc vysvětlení správné odpovědi.


Test: Velká písmena a názvy obcí 1

Test, ve kterém si můžete procvičit základní pravidla pro psaní velkých a malých písmen v názvech obcí. Všechny otázky obsahují vysvětlení správné odpovědi.


Velká písmena: Slavní vynálezci (test)

Test věnovaný jednomu ze základních pravidel pro psaní velkých a malých písmen. Drtivá většina otázek se zabývá psaní velkých písmen u jmen a příjmení. Slouží tedy k procvičování pro ty, kteří s velkými písmeny teprve začínají. A protože se test zabývá slavnými českými vynálezci může být použit i jako úvodní aktivita k dalšímu povídání na toto téma.


Test: Velká a malá písmena (1. stupeň) 2

Test zaměřený na základní pravidla pro psaní velkých a malých písmen. Každá otázka obsahuje i vysvětlení správné odpovědi.


Test: Velká a malá písmena (1. stupeň)

Test určený pro ty, kteří s pravidly pro psaní velkých a malých písmen začínají. Umíte rozlišit vlastní a obecné názvy a správně doplnit velká a malá písmena do textu?