Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Velká písmena: svatý Václav

Vydáno dne 28.09.2016 od Jana Skřivánková

Jak je to se správným psaní slova svatý, pokud mluvíme o nějakém světci? A jaké počáteční písmeno v něm píšeme, pokud se objeví v názvu kostela či chrámu?

Pokud je slovem svatý označován některý ze světců, píšeme na jeho začátku malé písmeno. Křestní jméno konkrétního svatého ale už píšeme s velkým počátečním písmenem, jak jsme zvyklí. Správně tedy je:

svatý Václav
svatý Vít
svatá Anežka Česká
svatý Prokop

Stejný pravopis platí také pro názvy kostelů a chrámů. Slova chrám a kostel jsou považována za obecné názvy, proto v nich píšeme malé počáteční písmeno. Slovo svatý má opět malé počáteční písmeno. Například:

chrám svatého Bartoloměje
chrám svatého Víta
kostel svatého Mikuláše
kostel svatého Benedikta

Malé počáteční písmeno píšeme také v případě, kdy slovo svatý píšeme jen jako zkratku sv.

chrám sv. Bartoloměje
kostel sv. Mikuláše

svatý Václav chrám svatého Bartoloměje

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroje obrázků: svatý Václav: BURDULIS, Šarūnas. flickr.com: Saint Wenceslas, duke of the Czech land [online]. 2009–12–02 [cit. 2016–09–28]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/…/4153911946/>.
chrám sv. Bartoloměje: https://upload.wikimedia.org/…%C4%9Bje.jpg

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: