Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Velká písmena: Tři králové

Vydáno dne 05.01.2017 od Jana Skřivánková

V tomto si vysvětlíme rozdíl mezi spojením tři králové a Tři králové. Kromě toho si alespoň v rychlosti vysvětlíme, čím jsou tito mudrcové významní a kdy slavíme jejich svátek.

Mudrci tři králové

Pokud mluvíme o třech mudrcích, kteří se vydali do Betléma přivítat narozeného Ježíška, píšeme spojení tří králové s malým počátečním písmenem. Podobně například píšeme, že král měl tři syny nebo že tři prasátka odešla do světa a postavila si domek. Stejný pravopis použijeme i v případě, že máme na mysli osoby převlečené za tři krále, které v lednu obvykle obchází domy a žehnají jim.

Svátek tři králové

Jestliže ale píšeme název svátku, která je v kalendáři zapsán u 6. ledna, jedná se už o oficiální název významného dne, který má připomenout právě pouť těchto tří mužů do Betléma. A ten píšeme s velkým počátečním písmenem, tedy Tři králové.

Narozenému dítěti se poklonili i tři králové.
„My tři králové jdeme k vám…“
Vánoční stromek bychom si měli doma ponechat do Tří králů.
Tradičně končí Vánoce Třemi králi.

Shrnutí

Správné psaní velkých a malých písmen si můžeme shrnout tak, že:

  • osoby a jejich znázornění = malé písmeno
  • svátek 6. ledna = velké písmeno

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: