Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Velká písmena

Test: Velká písmena a názvy obcí 3

Procvičování není snad nikdy dost. Proto Vám nabízíme další test zaměřený na pravidla pro psaní velkých písmen v názvech obcí.


Test: Velká písmena a názvy obcí 2

Další test zaměřený na psaní velkých písmen v názvech měst a vesnic. Každá otázka obsahuje navíc vysvětlení správné odpovědi.


Test: Velká písmena a názvy obcí 1

Test, ve kterém si můžete procvičit základní pravidla pro psaní velkých a malých písmen v názvech obcí. Všechny otázky obsahují vysvětlení správné odpovědi.


Velká písmena: Slavní vynálezci (test)

Test věnovaný jednomu ze základních pravidel pro psaní velkých a malých písmen. Drtivá většina otázek se zabývá psaní velkých písmen u jmen a příjmení. Slouží tedy k procvičování pro ty, kteří s velkými písmeny teprve začínají. A protože se test zabývá slavnými českými vynálezci může být použit i jako úvodní aktivita k dalšímu povídání na toto téma.


Test: Velká a malá písmena (1. stupeň) 2

Test zaměřený na základní pravidla pro psaní velkých a malých písmen. Každá otázka obsahuje i vysvětlení správné odpovědi.


Test: Velká a malá písmena (1. stupeň)

Test určený pro ty, kteří s pravidly pro psaní velkých a malých písmen začínají. Umíte rozlišit vlastní a obecné názvy a správně doplnit velká a malá písmena do textu?


Test: Velká písmena (Putujeme po mapě) 2

Další test zaměřený na psaní velkých a malých písmen v názvech měst, ulic, hradů a podobně. Všechny otázky navíc obsahují vysvětlení správné odpovědi.


Test: Velká písmena (Putujeme po mapě) 1

Test zaměřený na psaní velkých a malých písmen v zeměpisných názvech.


Test: Velká písmena 1

Pro psaní velkých písmen existuje velké množství pravidel. Umíte alespoň ta základní z nich?