Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Velká písmena - vesmír a nebe

Vydáno dne 17.09.2001 od Jana Skřivánková

V tomto článku si povíme o psaní velkých a malých písmen ve slovech souvisejících s oblohou a vesmírem.

Lidé už odpradávna rádi sledují oblohu nad hlavou a pozorují, co se na ní děje. Vše, co kdy viděli, nejen zaznamenali, ale také pojmenovali. Některé ze známých jevů a vesmírných těles píšeme s velkým počátečním písmenem a některá naopak s malým písmenem. Pojďme se podívat, co do které z těchto skupin patří.

Názvy planet

Planety mají stejně jako třeba lidé nebo zvířata svá jména. Ta píšeme vždy s velkým počátečním písmenem, protože se jedná o vlastní názvy.

Jednou bych se ráda podívala na Mars.
Planeta Země vypadá z vesmíru jako modrá koule.
Sonda přistála na Venuši.

Není země jako země

Nebyla by to snad čeština, kdyby nenásledovalo nějaké ALE. Slovo Země s velkým písmenem na začátku totiž píšeme pouze, když mluvíme o planetě, na které žijeme. Pokud mluvíme o zemi v jiném významu než jako jméno planety, tedy není použito jako odborný hvězdářský pojem, píšeme už země s malým z. Například:

Na zem začalo padat listí.
Začíná mi být chladno od země.
Nelež na zemi, nastydneš.

Naše planeta se jmenuje Země. Na zemi je spousta spadaného listí.

Názvy hvězd

Také v názvech jednotlivých hvězd píšeme vždy velké písmeno.

Na nebi jasně zářila Polárka.
Seděli jsme na dece a pozorovali Severku.

Není slunce jako Slunce

Hvězda, kolem které obíhá naše planeta, se nazývá Slunce. Protože se jedná o její jméno, píšeme v něm velké počáteční písmeno.

Země obíhá kolem Slunce.
Zítra dojde k úplnému zatmění Slunce.

Pokud ale mluvíme o slunci jinak než jako odborném hvězdářském termínu, píšeme slunce s malým s na začátku.

Čekali na východ slunce.
Koupila si nové brýle proti slunci.
Dnes bude celý den svítit slunce.

Planety obíhají kolem Slunce. Dnes byl krásný západ slunce.

Názvy měsíců

I měsíce mají svá jména, která patří mezi vlastní názvy. Píšeme je proto opět s velkým písmenem na začátku slova.

Mezi měsíce Jupiteru patří Metis, Adrastea a Callisto.

Protože se potulujeme v našem článku po vesmíru, máme na mysli měsíce jako vesmírná tělesa. Názvy měsíců v roce píšeme s malým počátečním písmenem.

Ne každý měsíc je Měsíc

Slovo měsíc s malým m označuje družici jakékoliv planety (měsíce Jupiteru, Saturnův měsíc), zatímco Měsíc s velkým M je pojmenování pouze pro družici, která obíhá naši planetu. Ale pouze pokud mluvíme o Měsíci jako vesmírném tělesu. Situace je podobná jako u rozdílu mezi slovy Země a země. Odborný hvězdářský termín je Měsíc, zatímco pokud mluvíme o měsíci jako něčem, co krásně svítí, nebo zrovna vyšlo, píšeme slovo měsíc s malým m.

Lidstvo poprvé přistálo na Měsíci v roce 1969. Už vyšel měsíc.

Názvy souhvězdí

Na začátku pojmenování souhvězdí píšeme také vždy velké písmeno, jedná se totiž o vlastní názvy. Pojmenováváme konkrétní uskupení hvězd.

Ukaž mi Velký vůz.
Mým oblíbeným souhvězdím je Velký medvěd.

Není galaxie jako Galaxie

U tohoto slova platí stejné pravidlo jako u psaní měsíc a Měsíc. Pokud mluvíme o jakékoliv galaxii, jedná se o obecný název a počáteční písmeno píšeme malé.

Vesmír je plný galaxií.

Pokud ale myslíme hvězdnou soustavu, ve které se nachází planeta Země, mluvíme o Galaxii s velkým G. Jedná se totiž o jednu konkrétní soustavu. Z obecného pojmenování se tak stává vlastní jméno pro jednu konkrétní zástupkyni. Můžeme se tedy klidně setkat s větami jako Naše Galaxie je jen jednou z mnoha galaxií.

Spojení hvězdná soustava je obecným názvem a píšeme na jejím začátku malé písmeno.

Názvy večerka a jitřenka

Pojem jitřenka je jiný výraz pro Venuši či Merkur v době, kdy je planeta viditelná ráno před východem Slunce. Večerka je pak výraz pro stejnou situaci, ale po západu Slunce. V obou pojmenováních píšeme vždy malé písmeno

Na obloze jsme spatřili jitřenku.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroj obrázků: pixabay.com

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: