Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Velká písmena - vesmír a nebe

Vydáno dne 08.02.2021 od Jana Skřivánková

V tomto článku si povíme o psaní velkých a malých písmen ve slovech souvisejících s oblohou a vesmírem.

Názvy planet

Planety mají stejně jako lidé nebo zvířata svá jména. Ta píšeme vždy s velkým počátečním písmenem, protože se jedná o vlastní názvy.

Jednou bych se ráda podívala na Mars.
Planeta Země vypadá z vesmíru jako modrá koule.
Sonda přistála na Venuši.

Země a země

Nebyla by to snad čeština, kdyby nenásledovalo nějaké ALE. Slovo Země s velkým písmenem na začátku totiž píšeme pouze, pokud mluvíme o planetě, na které žijeme. Pokud ale slovo země neoznačuje planetu, píšeme ho už s malým počátečním písmenem.

Na zem začalo padat listí.
Začíná mi být chladno od země.
Nelež na zemi, nastydneš.

Naše planeta se jmenuje Země. Na zemi je spousta spadaného listí.

Názvy hvězd

V názvech jednotlivých hvězd píšeme vždy velké písmeno.

Na nebi jasně zářila Polárka.
Seděli jsme na dece a pozorovali Severku.

Slunce a slunce

Pokud mluvíme o hvězdě, kolek které obíhá naše planeta, jedná se o vlastní jméno. Slovo Slunce pak píšeme s velkým počátečním písmenem.

Země obíhá kolem Slunce.
Zítra dojde k úplnému zatmění Slunce.

Pokud ale nemluvíme přímo o této hvězdě, ale o teplu či světlu, které vydává, píšeme slovo slunce s malým písmenem.

Čekali na východ slunce.
Koupila si nové brýle proti slunci.
Dnes bude celý den svítit slunce.

Planety obíhají kolem Slunce. Dnes byl krásný západ slunce.

Názvy měsíců

I měsíce mají svá jména, která patří mezi vlastní názvy. Píšeme je proto opět s velkým písmenem na začátku slova.

Mezi měsíce Jupiteru patří Metis, Adrastea a Callisto.

V tomto případě mluvíme o měsících jako vesmírných tělesech, názvy jednotlivých měsíců v roce píšeme s malým písmenem.

Měsíc a měsíc

S velkým počátečním M píšeme slovo měsíc pouze v případě, že ho používáme jako odborný termín.

Kolem planety země obíhá Měsíc.
Vědci objevily na Měsíci stopy vody.

V ostatních případech píšeme ale malé písmeno.

měsíc v úplňku
Saturnovy měsíce

Lidstvo poprvé přistálo na Měsíci v roce 1969. Už vyšel měsíc.

Názvy souhvězdí

Na začátku pojmenování souhvězdí píšeme také vždy velké písmeno, jedná se totiž o vlastní názvy. Pojmenováváme konkrétní uskupení hvězd.

Ukaž mi Velký vůz.
Mým oblíbeným souhvězdím je Velký medvěd.

Není galaxie jako Galaxie

U tohoto slova platí stejné pravidlo jako u psaní slov měsíc a Měsíc. Pokud mluvíme o jakékoliv galaxii, jedná se o obecný název a počáteční písmeno píšeme malé.

Vesmír je plný galaxií.

Pokud ale myslíme hvězdnou soustavu, ve které se nachází planeta Země, mluvíme o Galaxii s velkým G. Jedná se totiž o jednu konkrétní soustavu. Z obecného pojmenování se tak stává vlastní jméno pro jednu konkrétní zástupkyni. Můžeme se tedy klidně setkat s větami jako Naše Galaxie je jen jednou z mnoha galaxií.

Spojení hvězdná soustava je obecným názvem a píšeme na jejím začátku malé písmeno.

Názvy večerka a jitřenka

Pojem jitřenka je jiný výraz pro Venuši či Merkur v době, kdy je planeta viditelná ráno před východem Slunce. Slovo večerka je pak označuje stejnou situaci, ale po západu Slunce. V obou pojmenováních píšeme vždy malé písmeno

Na obloze jsme spatřili jitřenku.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroj obrázků: pixabay.com

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: