Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Rod a vzor podstatných jmen záda, játra a ústa

Vydáno dne 14.01.2015 od Jana Skřivánková

Co mají společného všechna tři slova v nadpisu? Všechna jsou částmi lidského těla a často chybujeme při určování jejich rodu a vzoru.

Rod a vzor slov

Záda, játra i ústa patří mezi pomnožná podstatná jména. To znamená, že mají pouze tvar množného čísla, i když jimi označujeme pouze jednu část těla. Větší počet než jedna vyjadřujeme různými číslovkami, které před jméno dáme (například dvoje záda, všechna ústa).

U pomnožných jmen se v některých případech hůře určuje vzor, podle kterého slovo skloňujeme. V tomto případě nám ale pomůže snadno koncovka -a, na kterou jsou všechny části těla zakončeny. Podle ní víme, že se slova skloňují podle vzoru město pro množné číslo, tedy města. Podle toho také snadno odvodíme, že záda, ústa a játra jsou středního rodu a správně bychom na ně měli ukazovat pomocí zájmene ta (ta záda, ta játra, ta ústa).

Rod těchto slov rozhoduje také o koncovce přísudku v minulém čase a tvaru přídavného jména, které slovo rozvíjí. Správně bychom měli psát, že nás bolela záda, má nemocná játra či ústa namalovaná rtěnkou.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

http://commons.wikimedia.org/…he_trunk.png, obrázky jsou dostupné k volnému použití jako public domain

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: