Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Čeština letem světem: Kdykoli a kdykoliv

Vydáno dne 28.04.2016 od Jana Skřivánková

V dnešním díle seriálu Čeština letem světem se podíváme na to, zda správně píšeme kdykoli, nebo kdykoliv.

Kdykoli, kdykoliv

Mnoho uživatelů při psaní textu přemýšlí nad tím, zda správně psát kdykoli nebo kdykoliv. Pokud patříte mezi ně, mám pro Vás dobrou zprávu: obě dvě možnosti jsou správně. Záleží pouze na Vás, kterou z těchto variant si vyberete. Ani jedna totiž nenese žádný stylový příznak, tedy obě můžeme použít v jakémkoliv textu, aniž by bylo použití nějakým způsobem nevhodné (například by znělo knižně nebo zastarale).

Stejné pravidlo platí i pro psaní slov cokoli/cokoliv, kdokoli/kdoko­liv, ačkoli/ačkoliv, kterýkoli/kte­rýkoliv, odkudkoli/odkud­koliv a dalších slovech tohoto typu.

Správně tedy píšeme:

Kdykoliv/kdyko­li se zastav, ráda tě uvidím.
Udělal by pro ni cokoli/cokoliv.
Tento problém se může týkat kohokoli/koho­koliv z vás.
Jakkoli/jakko­liv se rozhodneš, podpoříme tě.
Ať přijede odkudkoli/odkud­koliv, vždy nám něco přiveze.

A upozornění na závěr: vybranou variantu bychom měli používat v celém textu. To znamená, že buď bude celý text obsahovat variantu kdykoliv, nebo bude všude naopak psáno kdykoli.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: