Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Čeština letem světem: Tři sestry zahrály

Vydáno dne 05.05.2016 od Jana Skřivánková

Jak je to vlastně se shodou podmětu s přísudkem v případě, že má kapela složená především z mužů v názvu podstatné jméno ženského rodu? Máme se řídit tím, kdo na pódiu vystupuje, nebo slovem v podmětu? Odpověď nabízíme v dalším díle seriálu Čeština letem světem.

Tři sestry zahrály

V tomto případě je důležité zapamatovat si, že o psaní koncovky v přísudku rozhoduje gramatický rod, nikoli ten přirozený. Jinak řečeno: nezáleží na tom, kdo na pódiu vstupuje, důležité je,jakého rodu je název této kapely. V tomto případě sice půjdeme poslouchat kapelu, která se skládá především z mužů, ale z hlediska gramatiky nese název kapely rod ženský. A tím se bude řídit i při shodě podmětu s přísudkem. Odůvodnění správné koncovky by tedy mohlo znít takto: podmětem je slovo sestry, které je ženského rodu, v přísudku proto musíme napsat tvrdé Y.

Stejný postup uplatníme i u jiných celků, jejichž přirozený a gramatický rod se neshoduje. Pro „pamětníky“ připomeňme třeba Rychlé šípy nebo kapelu Wanastowi Vjecy. V obou případech píšeme v přísudku také koncovku -Y, například Rychlé šípy běžely, Wanastowi Vjecy vydaly desku. Dalším příkladem může být kapela Rybičky 48.

A malý fígl nakonec: pokud si nebudete ani po přečtení článku správným psaním úplně jistí, můžete se problematické shodě podmětu s přísudkem vyhnout tím, že změníte podmět věty. Před spojení Tři sestry stačí například dát skupina. Tak Vám vznikne naprosto neproblematická věta typu Skupina Tři sestry zahrála… :)


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: