Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Čeština letem světem: Proč je shořet, ne zhořet?

Vydáno dne 11.02.2016 od Jana Skřivánková

První díl našeho seriálu Vám odpoví na otázku, proč píšeme správně shořet, ne zhořet. Jaké pravidlo pro psaní předpony s, z a vz bychom mohli u tohoto slova použít?

Shořet

Při psaní předpon s, z a vz se učíme, že vždy záleží na tom, co dané slovo vyjadřuje. Třeba předponu S používáme vždy k vyjádření směru dolů (tedy něco někam padá, jede, klouže se apod.). Víme tedy, že správně píšeme spadnout ze stromu, sletět na zem, sklouznout se po zábradlí či skutálet se ze stráně. Kromě toho ale předpona S vyjadřuje také zmenšení objemu, případně až zánik nějaké věci, případně i člověka. A to je právě případ slova shořet. Pokud něco shoří, většinou to zmenší svůj objem a dalo by se říct, že dojde i k celkovému zničení dané věci. Až budete v létě opékat nad ohněm, schválně porovnejte velikost vhozeného polínka a množství popela, který z něj zbude. Tedy daný předmět se zmenší, celkově zanikne. U slovesa shořet tedy nemluvíme o změně stavu, jak si občas uživatelé češtiny myslí, ale o zmenšení objemu dané věci.

Stejné pravidlo platí také pro psaní slova shnít, i v něm dochází k postupnému zániku dané věci a ke zmenšení její velikosti (pokud jablko hnije, postupně se scvrkává, až dojde k jeho celkovému rozkladu). V neposlední řadě musíme ještě zmínit slovo skonat (= zemřít), které bývá často také chybně psáno. I toto slovíčko vyjadřuje zánik něčeho, v tomto případě zánik člověka. Proto na jeho začátku píšeme předponu S.

Během požáru shořel celý dům i přilehlé budovy.
Vyhoď to shnilé jablko.
Slavný spisovatel skonal krátce před svými 80. narozeninami.

Slov, která spadají do této kategorie je samozřejmě více, my jsme se zaměřili na ta, ve kterých lidé nejčastěji chybují.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: