Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Čeština letem světem: Jak rozdělit slovo na slabiky

Vydáno dne 02.06.2016 od Jana Skřivánková

Už na 1. stupni se učíme, že slova můžeme rozdělovat na slabiky. Mnohdy ale nad rozdělováním slov zbytečně přemýšlíme a necháme se snadno znejistit. V dnešním díle seriálu Čeština letem světem se podíváme na to, jak správně určit počet slabik ve slově a jak takové slovo na slabiky vlastně rozdělit.

Jak určovat počet slabik ve slově

První metoda počítání slabik je tzv. vytleskávání, kdy si slovo vytleskáme a podle počtu tlesknutí určíme počet slabik i jejich podobu.Tato metoda se učí nejčastěji a znají ji už děti v mateřské škole. Tleskání je považováno za intuitivní metodu, hodně souvisí s naším citem pro rytmus. Pokud si nejsme v tomto postupu příliš jistí, můžeme zkusit jiný způsob.

Druhou pomůckou je určit rozdělení slova na slabiky podle pohybu brady. Jak na to? Stačí si položit dlaň ruky pod bradu a zřetelně vyslovit slovo. Na konci každé slabiky se Vaše brada dotkne ruky. Stačí pak jen spočítat, kolikrát se brada ruky dotkla, a víte počet slabik ve slově. Tato metoda je v podstatě bezchybná, pusu jen těžko ošálíme, aby slovo vyslovoval jinak, než by měla. Podmínkou úspěchu je ale opravdu zřetelná výslovnost, pokud slovo „zahuhláme“ mohou nám některé slabiky splynout.

Pokud byste si chtěli konkrétní řešení ověřit v nějakém zdroji, doporučuji koupit si Ilustrovaný školní slovník českého jazyka od nakladatelství Fraus. Běžné slovníky totiž sice obsahují dělení slov, ale ne to slabičné. jedná se o rozdělení slov na konci řádku, a to se někdy řídí jinými pravidly. Například se v něm neoddělují jednopísmenné předpony, které jsou brány jako samostatná slabika (například předpona u- ve slově ustoupit nebo předpona o ve slově omýt), podobně například slovo oves na konci řádku nerozdělujeme, protože osamocené písmenko by vypadalo v textu „zvláštně“. Pokud ale u něj určujeme slabiky, správné rozdělení vypadá takto:


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroj obrázku: www.wikipediě.cz, ukázka pochází z Ilustrovaného slovníku českého jazyka, nakladatelství Fraus, ISBN 978–80–7238–751–9

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: