Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Čeština letem světem: Mezi čtyřma očima

Vydáno dne 16.06.2016 od Jana Skřivánková

Už jsme si tak nějak zvykli, že koncovka -ama je ve většině případů chybná. Existují ale slova, ve kterých můžeme koncovku -ama v 7. pádu množného čísla najít a nejedná se o chybu. Takovým případem je i spojení mezi čtyřma očima.

Mezi čtyřma očima

Číslovka čtyři má v 7. pádu množného čísla tvar (se) čtyřmi. Pokud se ale číslovka pojí s podstatným jménem, které má v 7. pádu množného čísla tvar zakončený na -ma, číslovka čtyři má jako spisovnou podobu právě tvar čtyřma. Správně tedy říkáme a píšeme mezi čtyřma očima, protože právě slovo oči tuto podmínku splňuje.

U slova oči píšeme v 7. pádu množného čísla i jiné rozvíjející přívlastky s koncovkou -ma, správně tedy jsou i spojení jako černýma očima, díval se svýma očima.

Potřebuji s tebou mluvit mezi čtyřma očima.
Potkal jsem dívku s krásnýma očima.
Narodilo se jim miminko s modrýma očima.

Pamatujte si ale, že koncovka -ma se v 7. pádu množného čísla pojí jen s podstatnými jmény označujícími části lidského těla nebo části těla různých zvířat (uši, oč, nohy, ruce). V těchto slovech je koncovka -ma pozůstatkem tzv. dvojného čísla, které se dříve v češtině používalo pro označení věcí, které se přirozeně vyskytují v páru (jak tomu u uší, očí a nohou zpravidla bývá).

pes se čtyřm nohama
mával baculatýma rukama
kývala nohama
zajíc stříhal ušima

Spojení jako se čtyřma židlemi, se červenýma vlasama apod. jsou chybná.

Pozor si dejte také na automatické kontroly pravopisu. Ty považují tvar čtyřma vždy za chybný, přestože tomu tak není. I když Vám tedy kontrola slovo červeně podtrhne, nenechte se zviklat.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: