Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Zájmena

Vydáno dne 10.07.2016 od Jana Skřivánková

V tomto článku se podíváme na to, co jsou to vlastně zájmena. Představíme si jejich funkci, ukážeme si mnoho příkladů a zmíníme i to, co u tohoto slovního druhu můžeme určovat.

Co jsou to zájmena

Úplně jednoduše můžeme říct, že zájmena zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují.

Použijeme je, pokud nechceme neustále opakovat jedno jméno. Můžeme například říct:

Honza, David a Leoš přišli pozdě. Oni často ráno zaspí.

Abychom nemuseli znovu vypisovat, kdo všechno má se zaspáváním problémy, můžeme místo jmen použít právě zájmeno oni. Všichni posluchači snadno rozeznají, že slovem oni rozumíme právě Honzu, Davida a Leoše.

Podobně můžeme říct:

Petr přijel včera do města. Už jsi ho viděl?

Zájmeno ho opět zastupuje nějaké jméno, tentokrát podstatné jméno Petr.

on ten

K zájmenům nepatří jen slova jako on, ty, my, váš, její a ten, ta, to, tento, tihle apod. Řadíme mezi ně také slova kdo, co, který, jaký, čí a nikdo, nic, nijaký, ničí a žádný, každý, všichni, kdokoli, cosi a podobně.

Druhy zájmen

Dělení zájmen se může v některých učebnicích trošku lišit. Nejčastěji ale dělíme zájmena na:

  • osobní (on, já, ty)
  • přivlastňovací (náš, jejich, vaše)
  • ukazovací (ten, ta, to)
  • tázací (kdo, co, který)
  • vztažná (kdo, co, jenž)
  • neurčitá (kdokoli, cosi, každý, všichni)
  • záporná (nikdo, nic, žádný)

Skloňování a určování kategorií

Protože jsou zájmena poměrně různorodou skupinou slov, nevztahuje se na ně žádná obecná poučka o skloňování. Dalo by se i říci, že každý typ zájmen se skloňuje trochu odlišným způsobem. Některá zájmena skloňujeme podobně jako přídavná jména, jiná mají zase svůj vlastní způsob skloňování. Pro začátek je důležité vědět, že zájmena mají několik způsobů skloňování.

U zájmen můžeme určit pád a číslo, u některých také rod (například on, ona, ono nebo tvůj, tvá, tvé).


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: