Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Dejte si pozor, na co zájmeno odkazuje

Vydáno dne 23.10.2016 od Jana Skřivánková

Pokud použijeme v textu či mluvě zájmeno, je potřeba vždy dávat pozor na to, aby dané zájmeno odkazovalo na správné jméno. Pokud tak neuděláme, může to, co chceme říct, vyznít úplně jinak. Více v našem článku…

Tato krátká zpráva ze zahájení nového školního roku, je krásnou ukázkou toho, jak může špatná stavba vět ovlivnit význam celého textu. Pamatujte si, že pokud odkazujeme ukazovacím zájmenem na nějaké podstatné jméno, nemělo by před zájmenem stát jiné jméno, na které by mohl čtenář zájmeno vztáhnout.

Z logiky věci sice tušíme, že na prvňáčky byly pasovány přítomné děti, text nám ale říká něco jiného. První zvýrazněná věta sice mluví o žáčcích, ale zároveň zmiňuje všechny, kteří se vítání zúčastnili. Věta končí zmínkou o učitelích dané školy, což je rozhodující. Zájmeno ti pak logicky odkazuje na poslední zmíněné jméno. Aby byla věta jednoznačná a čtenář nepodlehl dojmu, že učitelé byli ze svého prvního dne celí nesví, je potřeba obě věty přepsat.

Víceznačnost textu můžeme vyřešit vynecháním ukazovacího zájmena. Podmět věty může nahradit libovolné synonymum pro pasované děti, například:

Naše nejmenší žáčky přišel přivítat místostarosta města Kolína Mgr. Michael Kašpar a vedoucí odboru školství Mgr. Petr Kesner a všichni pedagogové školy. Budoucí prvňáčkové byli slavnostně pasováni na školáka rytířem Jaroslavem. Někteří měli trošičku trému a strach, ale ten se brzo rozplynul.

Případně lze pozměnit stavbu celého textu:

Budoucí prvňáčkové byli slavnostně pasováni na školáka rytířem Jaroslavem. Někteří měli trošičku trému a strach, ale ten se brzo rozplynul. Naše nejmenší žáčky přišel přivítat také místostarosta města Kolína Mgr. Michael Kašpar a vedoucí odboru školství Mgr. Petr Kesner a všichni pedagogové školy.

Podobné chyby se vyskytují i ve zprávách, není tomu tak dávno, kdy titulky nejmenovaného serveru hlásily, že muž skočil pod metro a nahradí ho autobusy.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: