Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Vysel a visel

Vydáno dne 12.08.2016 od Jana Skřivánková

V tomto článku se zaměříme na to, kdy psát vysel s tvrdým Y a kdy zase visel s měkkým I.

Abychom uměli správně psát slova vysel a visel, měli bychom vědět, jaký je v nich rozdíl.

Vysel

Vysel je tvar od slova vysít, které obsahuje předponu vy-. Pokud od slova vysít odtrhneme skupinu vy, zůstane nám slovo sít, které existuje. Předponu vy- navíc můžeme nahradit jinými přeponami a vzniknou nám smysluplná slova jako nasít nebo zasít. Pokud tedy někdo něco zasévá na poli, do záhonku nebo třeba do květináče, jedná se o slovo vysít s předponou vy-. V takovém případě píšeme vysít s tvrdým Y.

Dědeček vysel na zahrádce mrkev.
Na jaře je třeba vysít obilí.
Zemědělci vyseli kukuřici.

Na zahradě vysel zeleninu. Sklízí to, co na jaře vysel.

Visel

Visel je tvar slova viset. Toto slovo nepatří mezi vyjmenovaná ani příbuzná slova, neobsahuje ani předponu vy-, vý-. Pokud bychom odtrhli od slova skupinu vi a nahradili ji jinou předponou, nevznikla by nám žádná slova, která by dávala smysl (uset, doset a podobně). Pamatujte si tedy, že pokud něco někde visí, je to někde upevněno, jedná se o slovo viset s měkkým I.

Na sňůře viselo prádlo.
Na pavučině visí pavouk.
Na zdi visel veliký obraz.

Na sušáku visely ponožky. Na polici viselo nádobí.

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: