Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Stupňování přídavných jmen

Vydáno dne 28.09.2016 od Jana Skřivánková

Článek, ve kterém se dozvíte všechny potřebné informace o stupňování přídavných jmen. Kromě základních pravidel si také řekneme, proč vlastně přídavná jména stupňujeme a upozorníme na jména, která stupňovat nelze.

Kdy používáme stupňování přídavných jmen

Přídavná jména stupňujeme, pokud chceme vyjádřit, že nějaký předmět nebo osoba má vlastnost vyjádřenou přídavným jménem ve větší míře než jiná osoba nebo jiný předmět. Úplně jednoduše bychom mohli říct, že každý člověk je jinak vysoký a pokud někdo měří 160 centimetrů a někdo naopak skoro dva metry, musí mít jazyka nějaký způsob, kterým může tento rozdíl vyjádřit. A právě k tomu slouží stupňování přídavných jmen. Můžeme totiž říct, že třeba Petr je vyšší než Pavel nebo že je Pavel nižší než Petr. Nebo také můžeme říct, že velryba je větší než dva autobusy, zatímco autobus je menší než slon. A že největším zvířetem je právě velryba.

Jak přídavná jména stupňovat

2. stupeň

Nejčastěji tvoříme 2. stupeň přidáním přípony -ejší nebo -ější k základnímu tvaru. Vezmeme si například slovo veselý. Od něj odtrhneme koncovku -ý a vznikne nám základ slova vesel. K němu pak přidáme příponu -ejší a vznikne nám 2. stupeň tohoto slova: veselejší. Stejným způsobem utvoříme například tvary:

 • obtížný – obtížnější
 • chytrý – chytřejší
 • studený – studenější
 • levný – levnější
 • známý – známější
 • pravděpodobný – pravděpodobnější
 • nervózní – nervóznější

Pokud končí kořen přídavného jména na -t nebo -d, vytvoříme 2. stupeň tak, že od slova odtrhneme příponu -ký a nahradíme ji příponou -ší. Správně tedy píšeme:

 • krátký – kratší
 • hladký – hladší
 • sladký – sladší
 • krotký – krotší

Příponu -ší používáme také u přídavných jmen, které mají základ zakončen na -ch. U těchto slov si navíc dejte pozor na psaní dvou -šš-.

 • hluchý – hlušší
 • plochý – plošší
 • suchý – sušší
 • tichý – tišší

I u některých dalších přídavných jmen (například mladý – mladší).

Poslední příponou, kterou můžeme vytvořit 2. stupeň přídavného jména, je přípona . Tu přidáváme k poměrně malé skupině dvouslabičných přídavných jmen zakončených na -ký. U těchto přídavných jmen navíc dochází ke změně písmena -k- na -č-. Proto se někdy tvoření 2. stupně od těchto slov učí v zjednodušeném pravidlu, které říká, že od slova odtrhneme koncové -ký a nahradíme ho příponou -čí.

 • hebký – hebčí
 • hezký – hezčí
 • křehký – křehčí
 • lehký – lehčí
 • měkký – měkčí
 • mělký – mělčí
 • tenký – tenčí

Přídavná jména, které stupňujeme nepravidelně

Nebyla by to čeština, aby běžná pravidla platila pro všechna slova. V češtině máme několik přídavných jmen, která stupňujeme nepravidelně. Patří mezi ně:

 • dlouhý – delší
 • malý – menší
 • velký – větší
 • dobrý – lepší
 • zlý – horší

3. stupeň

Při tvoření 3. stupně vycházíme vždy z tvaru pro 2. stupeň. Jediné, co musíme udělat, je přidat k němu předponu nej-. Například:

 • nejkratší
 • nejsladší
 • nejveselejší
 • nejdojemnější
 • nejzajímavější
 • nejsmutější

Přídavná jména můžeme stupňovat také pomocí tzv. opisných tvarů. Ač může tento způsob znít složitě, jde jen o to, že před přídavné jméno dáme slovo více a nejvíce. Toto stupňování můžeme použít například u dlouhých nebo složených přídavných jmen.

 • pravděpodobný – více pravděpodobný – nejvíce pravděpodobný
 • zářící – více zářící – nejvíce zářící
 • udivující – více udivující – nejvíce udivující

Ne u všech jmen je ale tento způsob možný, doporučujeme se řídit také citem a vybírat tvary, které nezní příliš krkolomě.

Přídavné jména, která se nestupňují

Ne všechna přídavná jména se ale stupňují. U některých z nich vlastně ani stupňování nedává smysl. Těžko řekneme o Alíkovi, že je psovitější než Azor, protože umí lépe aportovat než on. Mezi přídavná jména, která netvoří 2. ani 3. stupeň, patří například:

 • přivlastňovací přídavná jména (Alíkův, Zuzančin, babiččina, dědečkův)
 • některá přídavná jména zakončená na -cí jako žehlicí, domácí, vzrušující, lezoucí apod.
 • jména odvozená od názvů zvířat (psí, kočičí, koňský, kuřecí)

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroj obrázku velryby: http://www.ocean-institute.org/…ale_size.png

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: