Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Jak skloňovat jmenné tvary přídavných jmen (mlád, rád, zdráva)

Vydáno dne 18.12.2016 od Jana Skřivánková

Víte, jak správně skloňovat přídavná jména jako mlád, zdráv nebo nutno? Náš článek Vás všemi úskalími provede.

Skloňování jmenných tvarů přídavných jmen

Jmenné tvary (někdy se jim říká také krátké tvary) přídavných jmen jsou dnes už považovány za knižní. V běžném textu se s nimi příliš často nesetkáme, většinou bývají součástí některých ustálených spojení (Marno o tom mluvit. Buď zdráv. Není nutno.). Nejčastěji používaným jmenným tvarem je rád/ráda/rádo. Toto jméno je dokonce výjimečné tím, že má pouze krátké tvary. Mezi krátké tvary patří například:

šťasten, zdráva, mrtev, stár, spokojena, dlužen, povinen, schopen, nemocen, jistzvědav

Skloňování jmenných tvarů přitom není nic složitého. Jmenné tvary přídavných jmen se totiž používají především v 1. pádu a 4. pádu, v ostatních pádech je už zpravidla nepoužíváme. Všechny tvary se navíc shodují se skloňováním tvrdých vzorů podstatných jmen pán, žena a město. Přídavné jméno rád tedy skloňujeme podle vzoru pán, tvar zdrávo zase podle vzoru město a podobně.

Dědeček už je naštěstí zdráv.
Jak jsi spokojen se svou novou prací?
Není schopen udržovat v pokoji pořádek.
Zboží je nutno uhradit v hotovosti.

A ještě malá poznámka na závěr: jmenné tvary přídavných jmen používáme spíše ve spojení lidmi, můžeme tedy říct, že král byl sice mlád, ale jeho rod byl prastarý a vznešený.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: